Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om foredraget

Det er svært begrenset plasser - førstemann til mølla!

Meld deg på her.

Det er en stor glede å kunne invitere til vårens andre InnovasjonCamp i Helsesektoren. Campen arrangeres i samarbeid mellom DesignArena, Modum Bad, Helse Fonna, Oslo Medtech, Tekna, DOGA og BTO og har problemstillingen: “Hvordan kan teknologi bidra til et bedre og mer helhetlig behandlingstilbud for ungdom med spiseforstyrrelser?” I workshopen vil du jobbe kreativt sammen med pasienter, pårørende, designere, ingeniører, helsepersonell, økonomer og andre interesserte, veiledet av dyktige fasilitatorer fra DesignArena. De beste løsningene får vi når vi setter menneskene i sentrum. Når vi tar utgangspunkt i deres behov og leter etter løsninger i felleskap med forskjellig kompetanse og erfaring. Design Thinking er en menneskeorientert, tverrfaglig og kreativ metodikk som gjør nettopp dette. Tar utgangspunkt i menneskene og deres behov, samtidig som den kombinerer teknologisk gjennomførbarhet og økonomisk bærekraft inn i løsningen. Les også: Hjelp! Jeg vet ikke hva Design Thinking er! Som deltaker vil du sitte igjen med et konkret innovasjonsverktøy i tillegg til at du kanskje er med på å skape en løsning som vil gjøre hverdagen for ungdom med spiseforstyrrelser bedre. Vinnergruppen får tilbud om oppfølgingssamtaler med mulighet for videreføring av sitt konsept.

Vi ønsker å invitere deg som brenner for innovasjon, liker å jobbe tverrfaglig, og som er interessert i å skape nye løsninger innen helsevesenet. En unik mulighet for deg som vil være med å skape ideer og scenarier til nye tjenester innen behandling av spiseforstyrrelser, med utgangspunkt i opplevde brukerbehov. I workshopen vil du jobbe kreativt sammen med pasienter, pårørende, designere, ingeniører, helsepersonell, økonomer og andre interesserte, veiledet av dyktige fasilitatorer fra DesignArena.  


Hovedproblemstillingen for Campen er: “Hvordan kan teknologi bidra til et bedre og mer helhetlig behandlingstilbud for ungdom med spiseforstyrrelser” I tillegg kan en stille spørsmålene: Hvordan sikre et godt og kvalitetsmessig tilbud til pasienter i hele landet? Hvordan utvikle et lavterskeltilbud som kan sikre hjelp i tidlig fase? Kan vi utvikle verktøy som primærhelsetjenesten / helsesøster kan bruke Hvordan sikre god hjelp, kommunikasjon og støtte for pårørende Hvordan skape bedre samarbeid / partnerskap mellom pasient, helsevesenet og pårørende Behandling av unge med spiseforstyrrelser er et komplekst og ofte langvarig løp. Tilbudet pasientene får er veldig avhengig av hvor du bor. Det er store ulikheter når det gjelder behandlingstilbud, og det er derfor et stort behov for løsninger som sikrer et godt tilbud i hele landet.

 

Helse og Omsorgsdepartetmentet har nettopp kommet med nye politiske føringer om at hele familien skal gis et behandlingstilbud for å oppnå bedre effekt. Dessverre er det mange som venter for lenge med å få hjelp så det er behov for lavterskeltilbud som pasienten/familien selv kan bruke i en tidlig fase, eller som Helsesøster og primærhelsetjenesten kan benytte. Modum Bad-Klinikken er en landsdekkende institusjon for behandling av mennesker med psykiske lidelser. Klinikken har 100 pasientplasser og behandler angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer. Modum Bad har status som sykehus under ordningen med fritt behandlingsvalg. Utover døgnbehandlingen har Modum Bad to poliklinikker, et forskningsinstitutt, et kurs- og kompetansesenter og et ressursenter for leger.