Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om seminaret

Tjenestedesign + endringsledelse + gevinstrealisering = effektiv og brukerrettet forvaltning

Oppdraget er gitt: Vi må omstille offentlig sektor. Vi trenger mer erfaring med innovative metoder og verktøy i det offentlige. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har derfor gitt et oppdrag til Difi over to år (2016 og 2017), der formålet er å få erfaring med slike arbeidsformer.

I partnerskap med DOGA har Difi jobbet sammen med statlige virksomheter for å teste ut nye måter å jobbe på. Alle prosjektene skal dokumentere gevinster innen utgangen av året. På dette erfaringsseminaret får du presentert foreløpige resultater og erfaringer fra fire av prosjektene i Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign.

Meld deg på her.

Program

Velkommen
ved ekspedisjonssjef Jan Hjelle, KMD

Fornye, forenkle og forbedre - tjenestedesign og innovasjon for omstilling i offentlig sektor 
ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

To prosjektpresentasjoner:

  • Vilkår for førerrett (Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Politiet)
  • Effektivisering av arealbruk (Statsbygg)

Pause

Innovasjon og samordning - slik har vi gjort det i Stimuleringsordningen
ved Sissel Kristin Hoel, seniorrådgiver i Difi og Benedicte Wildhagen, seniorrådgiver i DOGA

To prosjektpresentasjoner:

  • Om kommunene fikk bestemme - introduksjonsordninger for flyktninger (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)
  • Bedre luftkvalitet for publikum og forvaltning (Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt)

Hvordan utfordres toppledere av innovative metoder? 
ved Tone Skåre, seniorrådgiver Difi

Avsluttende kommentarer 
ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner