Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

.

Bruk av design i forretningsutvikling kan bidra til økt innovasjon og økt verdiskaping i enhver organisasjon. Mange suksessrike norske produkter og tjenester er et resultat av dette. Flere er utviklet basert på en spesielt dyp forståelse av brukerne som igjen har ført til løsninger som målgruppen foretrekker og tar i bruk.

Vi bringer med oss flere foredragsholdere til Tromsø for å vise hemmelighetene bak deres innovasjoner. Du vil høre hvordan Drytech/Tank Design Tromsø, FINN.no og Faun Naturforvaltning/Hamaren Aktivitetspark har jobbet for å utvikle unike, inkluderende og ettertraktede produkter og tjenester i sine segmenter.

Vi forteller også hvordan du kan søke støtte til ditt neste innovasjonsprosjekt og viser deg helt nye verktøy for inkluderende design og innovasjon. Her blir det fokus på hvordan du og andre kan jobbe med innovasjon i praksis!

Det blir både foredrag og direkte dialog med foredragsholdere og rådgivere i DOGA og Innovasjon Norge Arktis. Vi serverer  lunsj underveis.

Seminaret er i samarbeid med Arctic Innovation Week og Innovasjon Norge Arktis.

Meld deg på her: arcticinnovationweek.no/events/innovasjon-i-praksis/

 Arrangementet er gratis ved forhåndspåmeding.

 

PROGRAM

Regional verdiskaping gjennom design
Knut Bang, industridesigner og seniorrådgiver i DOGA

REAL® suksessoppskrift
Bjørn Viggo Ottem, partner i Tank Design Tromsø AS.

Kombinasjonen av norske kvalitetsråvarer, stolte kokker og en unik frysetørkingsprosess har gjort Tromsøbedriften Drytech til hoffleverandør til Forsvaret, NATO og tur-Norge. Nå er merkevaren REAL® også langt på vei i å erobre Europas friluftsentusiaster. Fra å lage produkter med og for det norske Forsvaret har produktene blitt tilpasset og fått stadig større utbredelse. Årevis med fokus på brukerinnsikt, innovasjon og merkevarebygging har ført til stor kommersiell suksess med en omsetning på over 100 millioner årlig.  Real turmat vant DOGA-merket i kategori emballasjedesign og visuell kommunikasjon i 2017

Teknologi og tilgjengelighet - for alle
Lotte Johansen, seniorutvikler i FINN.no.

FINN er blitt Norges største markedsplass, og med det følger et samfunnsansvar. Ingen må ekskluderes fra spesielt jobb-, bil- og eiendomsmarkedet. Da lovkrav til universell utforming av IKT kom i 2014, etablerte de en intern uu-gruppe som siden da har jobbet proaktivt med inkluderende design i utviklingen av sine løsninger. De sprer kunnskap, erfaring og ideer om universell utforming med designere og utviklere internt. De deltar også på workshops, der de tester løsningene de lager, på måter mennesker med funksjonsnedsettelser opplever FINN.no. Ikke minst lytter de kontinuerlig til sine seks millioner brukere i uken. Finn.no vant Innovasjonsprisen for universell utforming i kategori interaksjonsdesign og digitale løsninger i 2017        

Nyskaping med innbyggerne i sentrum
Monica Sølyst, prosjekt- og prosessledelse i Faun Naturforvaltning AS.

Fyresdal kommune setter likhetstegn mellom folkehelse, stedsutvikling og innovasjon. De har utviklet en sentrumsnær og unik aktivitetspark med umiddelbar nærhet til barnehage, skole, eldre- og sykehjem. Parken er omringet av fjelltopper og flott natur, som ikke er tilgjengelig for alle og her tilbys lavterskel aktivitetsmuligheter som kan samle alle beboerne, uavhengig av helse og fysisk form.  Bred inkludering har ført til et sterkt, lokalt eierskap og parken har blitt et sosialt samlingspunkt som påvirker både folkehelse og trivsel positivt.  Hamaren aktivitetspark vant Innovasjonsprisen for universell utforming i kategori Landskapsarkitektur i 2017 

Inkluderende design - Et verktøy for økt innovasjon og konkurransekraft 
Victoria Høisæther, rådgiver nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle i DOGA

Søk støtte til ditt neste innovasjonsprosjekt!
Tarald Trønnes, seniorrådgiver Designdrevet innovasjonsprogram i DOGA

Har du et drømmeprosjekt? Trenger din bedrift starthjelp for å se verdien av design? DOGA støtter hvert år 15-20 innovasjonsprosjekter. Få tips om hvordan du søker støtte til ditt innovasjonsprosjekt.

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: