Hvordan tilpasser bedrifter seg komplekse utfordringer?

Hvordan skal vi møte de komplekse utfordringene i vår tid, og hva krever det av næringslivet? Bli med på seminar og samtale som DOGA og SDA Norge inviterer til 16. juni. 

Mennesker på en fotgjengerovergang, sett ovenfra.
Foto: Ryoji Iwata/Unsplash
Hvor

DOGA, Hausmans gate 16, Oslo

Dato
16. juni 2023
Tid
Kl. 14.00 - 16.00
Pris
Gratis
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet

Verden møter flere og flere komplekse utfordringer. Fra tap av biologisk mangfold, til overforbruk, forurensning, politisk polarisering og fattigdom. Eksperter har lenge prøvd å finne løsninger, uten å lykkes. Det er et felles ansvar å ta tak i utfordringene. Nå inviterer DOGA og SDA Norge til en diskusjon om hvilken rolle næringslivet kan ta. 

SDA Norge er del av det internasjonale nettverket Systemic Design Association.

Seminaret er på engelsk og vil ikke bli streamet.

Program

Moderatorer: Angel Lamar Oliveras, Designit, Mari Suoheimo, AHO og Jonathan Romm, Halogen

14.00–14.15 Velkommen v/Angel Lamar Oliveras, Designit

Introduksjon til «wicked problems» v/Mari Suoheimo, AHO

14.15–14.50 Presentasjon 1

  • Frog Design vil snakke om hvordan organisasjonen med sitt ImpAct-program jobber med å innarbeide en «planet-sentrisk» tankegang
  • Dialog med publikum

14.50–15.25 Presentasjon 2

  • Æra, ved Simen Knudsen vil snakke om Floke. Floke er et verktøy for samarbeid på tvers av sektorer og verdikjeder for å finne nye svar for en mer bærekraftig fremtid.
  • Dialog med publikum

15.25–15.50 Panelsamtale med foredragsholderne

15.50–16.00 Q&A, moderator Mari Suoheimo

16.00 Avslutning ved SDA Norway

Alle deltakere er velkommen til en uformell samling på Prindsen Hage, fra kl. 16.15.

How are businesses adapting to the complexity of our time?


At the moment, we are facing multiple complex challenges in our world. From biodiversity loss to mass consumption, air and water pollution, political polarization, or poverty. Most people are becoming aware of these challenges. Experts have been trying to come up with solutions for a long time, without any substantial success. It is a shared responsibility to take on the complex challenges of our times and it goes beyond our individual and governmental responsibilities.

DOGA and SDA Norway invite you to a physical gathering to learn about and discuss what businesses are doing to adapt to the complex challenges of our time.  

SDA Norway is part of the international network Systemic Design Association.


When: 16 June 2023, 14.00–16.00
Where: DOGA, Hausmanns gate 16
Price: free

The seminar will be in English and will not be streamed. 

Program


Moderators: Angel Lamar Oliveras (Designit), Mari Suoheimo (AHO), Jonathan Romm (Halogen)

14.00–14.15 Welcome, by Angel Lamar Oliveras (Designit)

Introduction to Wicked Problems, by Mari Suoheimo (AHO)

14.15–14.50 Presentation 1

  • Frog Design will talk about how they activate their organization to adopt a planet-centric mindset to build better futures, through a three-week ImpAct program and continuous learning
  • Dialogue with audience

14.50–15.25 Presentation 2

  • Æra, by Simen Knudsen will talk about Floke. Floke is a tool for collaboration across sectors and value chains, to find new answers for a more sustainable future
  • Dialogue with audience

Based on these conversations, we will have a panel with the speakers and a Q&A session moderated by Mari Suoheimo

15.25–15.50 Panel discussion with the speakers

Q&A, moderator Mari Suoheimo

Wrap-up, by SDA Norway

After the gathering everyone is invited to an informal gathering at Prindsen Hage from 16.15.


 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.