Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om frokostmøtet

Det gir en betydelig folkehelsegevinst å få flere mennesker til å bevege seg ute, hele året. Men hva er det som gir folk lyst til å være ute? Hvordan fungerer uteområdene våre i høstkulda? Hvordan kan kommuner benytte design- og arkitekturdrevne prosesser for å skape mer hverdagsaktivitet og sosial interaksjon i nærmiljøet, året rundt?

Dette er temaet for frokostmøtet torsdag 21. oktober, hvor vi markerer startskuddet for DOGA og Sunne kommuners prosjekt Hverdagsreisen.

Frokostmøte er gratis og foregår fysisk på DOGA med en kopp kaffe og en kanelbolle i høstmørket. Du kan også følge møtet digitalt via streaming. Velg hvordan du ønsker å delta i påmeldingen over.

NB: På grunn av begrenset plass er det ikke flere ledige plasser for fysisk deltagelse. Men du kan melde deg på for å se frokostmøte direkte via streaming!

Dersom du har meldt deg på med fysisk deltakelse og likevel ikke kan delta, setter vi pris om du sender en epost til Marte Marstrand.

Program

 • Velkommen

Ved DOGA og Sunne kommuner – WHOs norske nettverk

 • Hverdagsreisen: Hvordan beveger vi oss i november?

Ved DOGA og Comte Bureau.

 • Presentasjon av eksempelsamlingen Arkitektur og folkehelse

Tord Bakke, 3RW Arkitekter i samtale med Ingerid Helsing Almaas, DOGA.

 • En morsom omvei

Ved Ragnhild Lorentzen, prosjektleder Tverga.

 • Vinterbyen Jessheim: Utforming av byen tilpasset vintersesongen

Ved Ellen Husaas, dosent Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Tone Aamdal Rislaa og Ragnhild Hagen Strand, tidligere masterstudenter i landskapsarkitektur ved NMBU.

 • Flott med gode eksempler, men hvordan kommer vi dit?

En samtale om prosessene bak. Ingerid Helsing Almaas i samtale med Karoline Birkeli Gauss, Asplan Viak, Atdhe Illyrian Belegu, MAD og Svein Hoelseth, byutvikler Gjøvik kommune.

 • Alt henger sammen med alt: Den sosiale modellen for helse

Ved Gunnar Ridderstrøm, arkitekt og planlegger, førsteamanuensis ved NMBU og fagekspert i Norconsult.

 • Takk for i dag!

Se opptak av frokostmøtet

Om arrangørene

 • Design og arkitektur Norge (DOGA)

Som en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon jobber DOGA for fornyelse og verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor. Vårt mål er at Norge skal ta i bruk design- og arkitekturkompetanse for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og ruste næringsliv og offentlig sektor for omstilling.

Les mer om DOGA >>

 • Sunne kommuner – WHOs norske nettverk

Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging. Vi er del av WHO Healthy Cities og ser på stedsutvikling som et viktig verktøy for å fremme god helse og livskvalitet for alle. Sammen skaper vi lokalsamfunn som er gode å leve i!

Les mer om Sunne kommuner >>

 • Comte Bureau

Comte Bureau er et tverrfaglig designmiljø som løser viktige samfunnsutfordringer innenfor en rekke sektorer. Felles for prosjektene våre er at vi setter mennesket først, og vi utvikler dermed løsninger for og med de som skal bruke dem.

Les mer om Comte Bureau >>

Om innlederne

Ragnhild Lorentzen har jobbet i Tverga siden 2019. Hun har en master i samfunnsernæring fra Høgskolen i Akershus, og har jobbet flere år som folkehelsekoordinator og prosjektleder i Oslo kommune. Ragnhild brenner for inkluderende aktivitetsarenaer, nyskaping og det å tørre å gå ut av komfortsonen både i jobbsammenheng og privat.

Tone Aamdal Rislaa ble i våres ferdig utdannet landskapsarkitekt ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Nå jobber hun som landskapsarkitekt hos Multiconsult på Skøyen, med prosjekter tilknyttet byrom og samferdsel.

Ragnhild Hagen Strand er nyutdannet landskapsarkitekt fra NMBU og leverte sin masteroppgave i våres. Nå jobber hun hos Norconsult i Sandvika med utarbeidelse av blant annet konsekvensutredninger og miljøplaner.

Atdhe Illyrian Belegu er utdannet ved Bergen Arkitekthøyskole, og jobber som arkitekt i Mad arkitekter. For sin masteroppgave om sosial bærekraft, transformasjon og stedstilpasset byutvikling fikk han Statsbygg-prisen for fremragende arkitektur i 2017, Aspelin Ramm-prisen i 2018, Europan Studentpris i 2019 og DOGA-merket nykommer i 2020.

Karoline Birkeli Gauss er byplanlegger og fagansvarlig for sosial bærekraft i by- og stedsutvikling hos Asplan Viak. Hun jobber med små og store prosjekter innenfor stedsutvikling og urbanisme, sosiale stedsanalyser, prosessledelse og medvirkning av ulike målgrupper, og driver podkasten Våre Steder.

Gunnar Ridderström er utdannet arkitekt og planlegger. Han har erfaring fra kommune, fylkeskommune, Statens vegvesen og konsulentvirksomhet. Han er 1. førsteamanuensis ved Insitutt for by- og regionplanlegging ved NMBU og fagekspert i Norconsult. Han har skrevet doktograd om hvordan helsespørsmål har påvirket norsk byplanlegging.

Tord Bakke (samfunnsviter) arbeider med stedsutvikling, planlegging, utredning og analyse hos 3RW Arkitekter, og har bred erfaring med planlegging på alle nivå. Tord arbeider i hele spennet av plansystemet - fra regulering av enkelttomter, via større områdeplaner, til mulighetsstudier og analyser på regionalt og nasjonalt nivå. Han har bakgrunn fra samfunnsvitenskapene og har et sterkt fokus på metodologi, samfunnsutvikling, folkehelse og sosial bærekraft. Tord har særlig erfaring som prosessleder og medvirkningsprosesser som brukes aktivt inn i samfunnsutvikling som direkte underlag for både analyser og løsningsforslag. Ved siden av sitt virke ved 3RW arkitekter underviser Tord fast ved Bergen Arkitekthøgskole.

Om innleggene

Folkehelse og arkitektur: Eksempelsamling

Det gir en betydelig folkehelsegevinst å få flere mennesker til å bevege seg ute, hele året. Men hva er det som gir folk lyst til å gå ut? DOGA og 3RW arkitekter har samlet et lite utvalg gode eksempler på helsefremmende bygde omgivelser – i et helårsperspektiv.

Last ned eksempelsamlingen her >>

En morsom omvei

I prosjektet En morsom omvei utfordres syv kommuner på Østlandsområdet til å skape kreative nærmiljøanlegg som fremmer bevegelse og aktivitet på nye, morsomme og overraskende måter. En morsom omvei har fått prosjektstøtte av Sparebankstiftelsen DNB, og Tverga har med seg blant andre Asplan Viak og NMBU. NMBU leder følgeforskningen av En morsom omvei. Prosjektet mottok 15 millioner fra Forskningsrådet i 2021.

Les mer om En morsom omvei >>

Vinterbyen Jessheim

Til tross for at Norge har lange tradisjoner med vinteraktiviteter, fungerer byens uterom dårligere om vinteren. Gode, velfungerende vinterbyer skapes ved å utnytte de positive aspektene med vinter og beskytte mot de negative. Dette er utgangspunktet for Tone Aamdal Rislaa og Ragnhild Hagen Strands masteroppgave i landskapsarkitektur ved NMBU. Hvordan kan uteoppholdsarealer i Jessheim by utformes med tanke på vintersesongen?

Hverdagsreisen: Hvordan beveger vi oss i november?

Den reisen vi gjør fra sofaen og ut i nærmiljøet kan kalles en hverdagsreise. DOGA og Sunne kommuners prosjekt Hverdagsreisen skal finne ut mer om hvordan folk opplever disse mikro-reisene, særlig i de våte og mørke vintermånedene. Det tverrfaglige designbyrået Comte Bureau er prosessledere i Hverdagsreisen, og med på laget er også tre motiverte kommuner.

Les mer om Hverdagsreisen her >>

Alt henger sammen med alt: Den sosiale modellen for helse

Alt henger sammen med alt - Den sosiale modellen for helse. Sammenheng mellom individuelle, sosiale, kulturelle og fysiske faktorer og hvordan de påvirker helsa. Hverdagen som vår viktigste forebyggende og helsefremmende arena.