DOGA-dagene: Hvordan kan design og arkitektur endre Helse-Norge?

Det er en glede å invitere til det første arrangementet i DOGA-dagene 2022, der vi setter helse på agendaen. Vi viser hvordan design og arkitektur kan revolusjonere helsevesenet og sette menneskers behov i sentrum.

Design og arkitektur som redder liv
Foto: Sandra Blikås / byHands
Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16 | Digitalt via streaming

Dato
30. mars 2022
Tid
Kl. 9.00 - 11.00
Pris
Gratis
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet

Kompetanse fra design- og arkitekturfagene er både nyttig og naturlig på flere ulike områder innenfor helsesektoren: Produktdesign, interaksjonsdesign, tjenestedesign, systemdesign og utforming av bygde omgivelser. Til dette arrangementet kommer ansatte i helseforetak, designere og arkitekter for å snakke om sine erfaringer, og se litt inn i krystallkula: Hva er designeres og arkitekters viktigste rolle og hvordan kan de bidra til å forme fremtidens gode helsetjenester?

Hvem passer arrangementet for?

Arrangementet er åpent for alle, men er spesielt rettet mot deg som er nysgjerrig på fremtidens løsninger i helsesektoren. Dere som ikke har anledning til å komme til oss i Oslo, kan se arrangementet som live stream.

Se opptak av arrangementet

Program

 • 08.30: Vi åpner dørene, lett servering
 • 09.00: Velkommen ved konferansier Behnam Farazollahi
 • 09.05: Tjenestedesign – hvorfor får vi det ikke på blå resept?  Andreas Moan, prosjektdirektør i Helse Sør-Øst  

Moan var med på suksessprosjektet fra 2013, der ventetiden for utredning av brystkreft ved Oslo universitetssykehus ble redusert med 90 prosent.Han forklarer hvorfor han er en så varm tilhenger av tjenenestedesign, og hva som skal til for at helsevesenet i større grad vil bruke design til å løse de fremtidens helseutfordringer.

 • 09.20: Designdrevet økosystem med pasienten i sentrum.
  Agnete Enga, designsjef i DIPS

DIPS er Norges ledende leverandør av e-helse til sykehus og kommuner. Enga vil fortelle om hvordan hun jobber med å få DIPS til å i større grad sette pasienter og helsearbeidere i sentrum for utviklingen av nye løsninger.

 • 09.35: Helsefremmende og brukerfokusert arkitektur. John Arne Bjerknes, partner og direktør for design i Nordic Office of Architecture 

Når vi er syke eller trenger ekstra omsorg og hjelp, er vi på vårt mest sårbare, og omgivelsene har mye å si både for vår fysiske og mentale helse. Dette er noe Nordic Office of Architecture tar hensyn til i utformingen av helsemiljøer. Bjerknes skal fortelle mer om filosofien bak pasientfokuserte helsebygg og hvordan de innlemmer den menneskelige dimensjonen i planleggingen.

Nordic står blant annet bak det prisvinnende St. Olavs hospital i Trondheim, Stavanger Universitetssykehus, Aker sykehus og flere andre helsebygg i Norge.

 • 09.55: På en «mission» med mål om å skape en inkluderende og sømløs helse- og omsorgssektor! Sigrun Vik, Head of Health, Lead Designer i EGGS Design

Sigrun leder EGGS sin satsning på design for helse- og omsorgssektoren. Hun vil fortelle hvordan de gjennom designdrevet innovasjon utvikler brukerfokuserte tjenester og produkter for både offentlig og privat sektor innen helsetjenester, digital helse, livsstils- og forebyggende behandling, helseteknologi og hjelpemidler.

 • 10.20: Ønsket om å gi blod må komme fra hjertet ­– hvordan kan systemet dyrke dette frem og slippe det til? Adelin Gashi, digital designer i EGGS Design og Kevin Ehrenberg, tjenestedesigner i Halogen. Prosjektet Heart to Heart har vunnet DOGA-merket Nykommer 
 • 10.35: Panelsamtale: Design og arkitektur i fremtidens helsevesen. Hvilke muligheter finnes, og hvordan kan fagene samspille med forretningsutvikling i næringslivet og innovasjon i offentlige virksomheter?

Medvirkende: Andreas Moan, John Arne Bjerknes, Sigrun Vik, Agnete Enga og Adelin Gashi.
Moderator: Behnam Farazollahi

 • 11.00: Takk for i dag!  

Om DOGA-dagene

DOGA-dagene 2022 er en serie med arrangementer som viser det beste av norsk design og arkitektur. I 2022 fokuserer vi på tre spesifikke temaer inspirert av årets mottakere av DOGA-merket for design og arkitektur. Disse temaene er: Helse, bærekraft og endring gjennom design. Alle arrangementene er gratis og åpne for alle.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.