Seminar: Hvordan jobbe brukerorientert med offentlig innovasjon?

Stimulab-prosjekter gir offentlige virksomheter handlingsrom og trygge rammer til å arbeide på nye måte, sammen med ansatte i førstelinjen og fagmiljøerPå dette seminaret får du høre mer om hva det betyr i praksis. 

Nærbilde av to blide politifolk. Foto
Foto: Willy Nikkers
Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Arrangementet strømmes.

Dato
7. mars 2024
Tid
Kl. 9.00 - 10.30
Pris
Gratis

For hva betyr det egentlig å sett brukerne i sentrum? Hva må til for å få aktører fra ulike sektorer til å samarbeide? Og hvordan involverer man ansatte, med sin kunnskap og erfaringer i innovasjonsarbeid?

Du får høre erfaringer fra to komplekse Stimulab-prosjekter som har testet ut andre arbeidsmåter for å bryte mønstrene i hvordan de pleier å gjøre ting. Tverrfaglighet, samskaping, utforsking, eksperimentering og rask utprøving har stått sentralt.

Vi skal dykke ned i det omfattende prosjektet «Innbyggerstemmen» i Politiet, og det tverretatlige samarbeidet om gjeldsforebygging som Brønnøysundregistrene, NAV og Skatteetaten står bak.

Seminaret er for deg som er interessert i brukerdrevet innovasjon, tverrgående samarbeid, innovasjonsledelse, designtilnærming eller tillitsreformen.

Program

Kl. 08.30: Dørene åpner. Enkel servering og kaffe/te. 

Kl. 09.00: Velkommen

Offentlig innovasjon med innbyggerne i sentrum

Stimulab-prosjektet «Innbyggerstemmen», Politiet
Anne-Catherine Gustafson, Politiinspektør og leder Team Innbyggerstemmen, Representant fra et politistrikt og lokalt initiativ Jørgen Andre Christiansen, politikontakt Ullensaker
Robin Fladby Andersen, politikontakt Nannestad og Gjerdrum

Vi får høre hvordan en stor offentlig organisasjon som Politiet klarer å snu seg rundt og jobbe med et utenfra-og-inn-perspektiv; hvordan de systematisk og helhetlig jobber med innbyggerinvolvering i utviklingsarbeidet sitt. Vi får også høre hvordan direktoratet har jobbet med politidistriktene i denne kultur- og endringsreisen, ved å gi frihet på prosess, men fasthet på mål.

Stimulab-prosjektet «Klopp», Brønnøysundregistrene, NAV og Skatt 
Kari Ann Nygård, Seniorrådgiver i Brønnøysundregistrene og prosjektleder, Klopp

Gjeldsforebygging er en viktig oppgave. Det å havne i gjeld kan få store negative konsekvenser – både for enkeltpersoner og familier. Med nok tid til å forstå hverandre og å snakke sammen om den samme «brukeren» på tvers av etater, har prosjektet «Klopp» lykkes med å finne måter å forebygge gjeld på.

Hvordan jobbe samskapende med innbyggerne i sentrum?Anders Kjeseth Valdersnes, designer, direktør PWC – leverandør «Innbyggerstemmen» og Linn Cowie-Sailer, Senior Service Designer, Designit – leverandør «Klopp»

Leverandørene går konkret inn på hvordan de fasilterer og jobber med brukerorienterte innovasjonsprosesser sammen med oppdragsgiver. De vil dele av sine erfaringer og vil trekker frem do’s and dont’s du kan ta med deg i eget arbeid.

Kl. 10.30: Avslutning

Dette er Stimulab

Stimulab er en stimuleringsordning for designdrevet innovasjon i offentlig sektor og skal øke brukerorientert innovasjonskompetanse i stat og kommune, slik at offentlig sektor kan bli mer effektiv, relevant, treffsikker og samordnet. Stimulab gjør dette gjennom å gi tilskudd og faglig veiledning til enkeltprosjekter i stat og kommune.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.