Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Påmelding

Jeg ønsker å få tilsendt informasjon fra DOGA i fremtiden

Om foredraget

Floke Sport & Friluft er et nytt bedriftsnettverk for samfunnsinnovasjon med fokus på sport, friluft og reiseliv. Programmet skal samle produsenter, forhandlere, reiselivsaktører, økoorganisasjoner, offentlig sektor og frivillige organisasjoner for å skape løsninger for et mer bærekraftig sport- og friluftsliv.  I dette ligger det unike forretnings- og samarbeidsmuligheter.

Programmet ble lansert på  Framtanker: Bærekraft på topptur i regi av DOGA. 

Med Floke Sport & friluft ønsker vi å samle viktige, norske aktører for å utvikle bærekraftige forretningskonsepter sammen. Med innovasjon- og designmetodikk ledes bedriftene gjennom en strukturert og disiplinert prosess for å finne løsninger som er større enn hva de ville klart å skape hver for seg. 

Floke Sport & friluft vil resultere i en portefølje med løsninger og forretningskonsepter, og prosessen vil gi verdifull innsikt og læring i strategisk innovasjon, designtenkning og bærekraft. Tidligere sesonger har tatt for seg matsvinn, bærekraftig tekstil, og eldrebølgen. 

Norge har alle forutsetninger for å ta en spydspissposisjon på innovasjon og bærekraft knyttet til merkevaren Norge – sport, friluft og reiseliv. Vi inviterer til frokostmøte hvor du vil høre mer, og åpner for deltakelse i programmet.

Program for frokostmøtet:
Friluftsparadokset ved Per Espen Stoknes, forsker på grønn vekst ved BI
Friluftsliv i fremtiden ved Mette Øinæs Habberstad, kommunikasjonssjef i DNT. Siden 1868 har DNT vært tuftet på det samme: å legge til rette for opplevelser i naturen. I egen virksomhet og ut mot omverdenen blir DNT satt i mange dilemmaer. Friluftsfolk har et stort fotavtrykk, transport og utstyr bidrar til store utslipp. Skal vi også i de neste 15o årene ha muligheten til å utfode oss i friluft bør DNT gå foran og tenke bærekraft.
Design på topptur ved Knut Bang og Jannicke Hølen, senior rådgivere design ved DOGA
Lenge leve produktet ved Christof Centmayer, Sustainability Manager i Bergans. Bergans of Norway har blitt drevet av dedikerte og lidenskapelige friluftsfolk i over 100 år. Med den norske naturen som lekegrind og erfarne polfarere og eventyrere på laget, utvikler de teknisk bekledning og funksjonelt turutstyr av høy kvalitet. Alltid med mål om å bidra til den gode naturopplevelsen.
Floke sport og friluft: Innovasjonsprogram for grønn vekst ved Æra Strategic Innovation  
Mini-workshop

Fun facts: Nordmenn handlet sports- og friluftsutstyr for 15 milliarder kr i 2016. Dette setter oss i verdenstoppen med mer enn 30 % av gjennomsnittet for Europa pr innbygger. Sportsbransjen har nesten doblet omsetningen de siste ti årene og ingen annen bransje har opplevd større vekst de siste årene. I 2016 presenterte LO og Virke sitt Veikart for Grønn Handel som setter fokus på varehandelens rolle i å nå FNs bærekraftsmål. Som  første land i verden har vi innført en nasjonal merkeordning for bærekraftige turistdestinasjoner.  Beslutninger som tas tidlig i designprosessen kan påvirke opptil 80 % av et ferdig produkt, emballasje eller en tjenestes fotavtrykk

 Vel møtt!

Om Floke:  
Hvordan kan samfunnsansvar være en driver for vekst og nye penger? 

Samfunnsutfordringer er som floker og kan ikke løses ved at enkeltaktører drar hardt fra én ende alene. Utfordringen må arbeides med holistisk og ved samarbeid mellom flere aktører. I innovasjonsprogrammet Floke samler vi derfor et utvalg av aktører til å jobbe sammen for å skape vekstkonsepter med utgangspunkt i et samfunnsproblem. Designtenking, strategisk innovasjon og forretningsutvikling er verktøyene Floke bruker for å skape fremtiden. Vi snur utfordringer om til muligheter, og gjøre det lønnsomt å skape en mer bærekraftig verden. 

Les mer.