Frokostmøte: Lær mer om eksperimentering i offentlig sektor

Hvordan lykkes med innovasjon og sammenhengende tjenester når utfordringene består av komplekse problemer i et enormt system med mange interessenter? Du eksperimenterer! I dette frokostmøtet vil EGGS Design og Agenda Kaupang dele sine erfaringer fra Stimulab-prosjektet Alvorlig Sykt Barn, en av syv prioriterte livshendelser i regjeringens digitaliseringsstrategi. 

Illustrasjon av en familie på tre.
Hvor

DOGA | Hausmanns gate 16

Arrangementet er fullt, men du er velkommen til å melde deg på for å følge det på streaming. 

Dato
29. september 2022
Tid
Kl. 8.30 - 10.30
Pris
Gratis
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet

Arrangementet er fullt, men du er velkommen til å melde deg på for å følge det på streaming. 

Se opptak av arrangementet her

Arbeidet med livshendelsen Alvorlig sykt barn    koordineres av Helse- og omsorgsdepartementet. Målet er å gi barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud. I 2020 fikk arbeidet støtte fra Stimulab-ordningen for å utforske, teste og forankre gode løsninger.

EGGS Design og Agenda Kaupang er leverandører inn i prosjektet. I dette frokostmøtet får du høre deres erfaringer fra dette krevende og nyskapende arbeidet.

Denne filmen gir et innblikk i prosjektet og viser hvordan tjenestedesignere har brukt eksperimentering som metode.

Hvem passer arrangementet for?

Arrangementet passer for ledere og ansatte i offentlig og privat sektor som jobber med innovasjon for å løse komplekse samfunnsfloker. 

Program

 • 08.00: Dørene åpner, frokost og mingling
 • 08.30: Velkommen v/Benedicte Wildhagen, DOGA
 • 08.30–09.30: Presentasjoner:

  1) E
  ksperimentering som metode i offentlig sektor. Marte Grevsgard, kreativ leder for tjenestedesign og Sigrun Vik, Head of Health & Welfare, EGGS Design

  2) Når brukerorientering møter forvaltningens systemer
  . Gjermund Lanestedt, rådgiver, Agenda Kaupang

 • 09.30: Foredragsholderne svarer på spørsmål
 • 10.00:  Mingling. Bli gjerne igjen for å mingle med de andre deltagerne. Foredragsholderne vil være tilgjengelige for spørsmål.
 • 10.30: Takk for i dag 

Bakgrunn

Livshendelsen Alvorlig sykt barn  er en stor satsing i Norge der man utforsker og jobber frem løsninger slik at barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte skal oppleve et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud fra offentlig sektor.

Prosjektet er forankret i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. På tvers av sektorer skal det jobbes sammen for å utvikle tjenester som oppleves som sammenhengende for brukerne – der brukerne skal slippe å være koordinatoren mellom tjenestene.

Gjennom Stimulab-prosessen settes brukerne i sentrum, og systemlandskapet gås opp med henblikk på å finne helhetlige løsninger. Dette skal bidra til at vi utvikler løsninger som møter brukernes behov.

Det er et ambisiøst mål prosjektet jobber mot, og det kreves utstrakt samarbeid på tvers av sektorer og nivåer, om blant annet organisatoriske, juridiske, kulturelle og økonomiske utfordringer. Det er grunnen til at prosjektet gjennomføres i bredt samarbeid på tvers av tjenester og sektorer.

I juni i år fikk Alvorlig Sykt Barn-prosjektet 57 millioner kroner fra medfinansieringsordningen, for å gå videre med prosjektanbefalingene fra Stimulab-prosessen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.