Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om arrangementet

Våren 2020 legger Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fram en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. En del av arbeidet har vært en «Strategisk framsynsprosess». Resultatet av denne prosessen er fire scenarier som viser ulike mulige retninger på samfunnsutviklingen i 2040.

Et team med forskere og studenter som jobber med interaksjons- og tjenestedesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har utforsket hvordan tillit og endringsgrad påvirker opplevelsen av å være innbygger i Norge i de ulike scenariene.

  • Hvordan vil det digitale skiftet påvirke hvordan vi samarbeider?
  • Hvordan vil det være å vokse opp?
  • Hvordan vil det være å tilhøre et lokalsamfunn?
  • Og hvordan vil det være å etablere en familie?

I Framtidslaboratoriet kan du oppleve resultatet av dette arbeidet. En mulighet til å føle på kroppen hvordan det er å være innbygger i den norske, digitale velferdsstaten i 2040. Framtidslaboratoriet åpnes av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 23. oktober. Les mer. 

Program

13.30–14.30: Omvisning i Framtidslaboratoriet ved teamet fra AHO 

14.30–14.45: Innledning ved Paul Chaffey, statssekretær for digitaliseringsminister Nikolai Astrup

14.45–15.15: Å utforske og utfordre scenariene fra innbyggernes perspektiv – hva har vi lært v/Einar Sneve Martinussen, førsteamanuensis Institutt for design og fagleder interaksjonsdesign ved AHO

AHO-teamet presenterer opplevelser og refleksjoner fra hvert scenario.

15.15–15.50: Paneldebatt: Kan vi designe en nordisk modell for det digitale skiftet?

  • Paul Chaffey, statssekretær 
  • Jonas Slørdahl Skjærpe, IT-direktør i NAV
  • Anett Andreassen, direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg
  • Knut K. Bjørgaas, avdelingsdirektør for digital strategi og samordning i Difi
  • Fredrik Matheson, rådgiver i Bekk og Daglig Leder i IxDA Oslo

Ordstyrer Einar Sneve Martinussen, AHO

15.50–16.00: Avsluttende kommentar v/Rachel K.B. Troye, prorektor, AHO, instituttleder, Institutt for design

Vel møtt!

Arrangementet er et samarbeid mellom KMD, Difi, AHO og DOGA.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.