Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om Framtidslaboratoriet

Våren 2020 legger Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fram en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. En del av arbeidet har vært en strategisk framsynsprosess.

Resultatet av denne prosessen er fire scenarier som går langs de to aksene tillit i samfunnet og endring i offentlig sektor, og viser ulike mulige retninger på samfunnsutviklingen i 2040:

  • På kjente stier: Begrenset endring og høy tillit
  • Bakpå: Begrenset endring og lav tillit
  • Spranget: Redesign og transformasjon, og høy tillit
  • Spredning i laget: Redesign og transformasjon, og lav tillit

Scenarier for offentlig sektor i 2040

Et team med forskere og studenter som jobber med interaksjons- og tjenestedesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har utforsket hvordan vil det være å være innbygger i de fire scenariene.

I Framtidslaboratoriet kan du oppleve resultatet av dette arbeidet. En mulighet til å føle på kroppen hvordan det er å være innbygger i den norske, digitale velferdsstaten i 2040.  

Program 

08.30–09.30: Omvisning i Framtidslaboratoriet ved teamet fra AHO

09.30–11.00: Åpning v/kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  • Hvorfor strategisk framsyn v/KMD
  • Å utforske og utfordre scenariene fra innbyggernes perspektiv – hva har vi lært v/Einar Sneve Martinussen, PhD, AHO
  • Opplevelser og refleksjoner fra hvert scenario v/AHO-teamet
  • Samtaler om framtiden – når vi har opplevd 2040, hva har det å si for de valgene vi tar i dag? v/KMDs innovasjonteam

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.