Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Påmelding

Registrer deg på meetup.com.

Om fagsamlingen

Innovation@altinn er en møteplass og læringsarena hvor man deler erfaringer og utforsker idéer for innovativ utnyttelse av teknologi, i og sammen med Altinn. Les mer om Innovasjonsprogrammet på Forenklingsbloggen

Fra Design Thinking til Design Doing

Vi har valgt temaet Fra Design Thinking til Design Doing for å sette fokuset på viktigheten av flerfaglighet og tidlig problemforståelse - før man setter fokus på løsning. Vi tror at design-tenkning og plattform-tenkning er to sider av samme mynt. Samlingen setter fokus på designdrevet innovasjon, og på hvordan konseptarbeid kan utnytte designmetodikk og problemutforskning for å utløse nye idéer.

Som vanlig for fagsamlinger i Innovation@altinn har samlingen en inspirasjonsdel og en del for læring. Første del av programmet består av foredrag og lyntaler fra blant annet DOGA, Brønnøysundregistrene samt flere etablerte og nyopprettede bedrifter. Til den andre delen har vi satt av tid til mini-workshop som kan trigge idémyldring, og praktisk utforskning av designprinsipper innen innovasjon. Blant annet adresseres konsepter som visualisering, problembeskrivelser, tidlig prototyping og testing.

Program for dagen

 • Velkommen - Cat Holten, avdelingsdirektør digitalisering, Brønnøysundsregistrene
 • Demokrati og medvirkning; digitalisering åpner nye muligheter for samfunns- og næringsutvikling - Tor Inge Hjemdal, kons. direktør, DOGA

Hittil har digitalisering kun hatt fokus på to roller: myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. Tor Inge vil snakke om hvordan behov, opplevelser og preferanser hos befolkningen må inkluderes i fremtidens kunnskapsgrunnlag for utvikling av gode, verdiskapende byer og tettsteder.

 • A Smart Norway, powered by Altinn?
  Nicolas Monsarrat, Managing Director, Accenture Europe

Nicolas will present perspectives on the use of platforms by nation states and how they can help nations and cities execute ambitious strategies for their people and enterprises. The underlying hypothesis is that government platforms are generative and play a key role in securing trust and value-creation in societies.

 • Designdrevet innovasjonsprogram
  Anne Elisabeth Bull, prosjektleder, DOGA

Innlegget gir en kort introduksjon til hvordan DIP støtter idéfaseprosjekter i norske bedrifter. Hensikten er at bedriftene skal prøve ut innovasjonsmetoder som bygger på studier av brukerne og designmetodikk.

 • Lyntale: Design-drevet mobilitets løsninger
  Liisa Andersson, Urban Infrastructure Partner

Oslo Bysykkel, Ruter og Hertz-selskapet First Rent A Car Norway utforsker muligheter for sømløs interaksjon mellom ulike transportmidler. Lyntalen trekker fram deres bruk av designmetoder for å håndtere kompleksiteten i slike prosjekter - sikre brukerfokus og teknologimuligheter.

 • Lyntale: Smidighet krever dynamiske utviklingsmiljøer
  Audun Strand, NAV

NAV skal yte verdens beste velferdstjenester. For å klare det organiseres NAV i autonome team, som har ansvaret for for sine egne applikasjoner i produksjon. Denne lyntalen deler NAVs erfaringer så langt og vil presentere noen av planer fremover.

 • Lyntale: Felles datakatalog
  Espen Slotvik, Brønnøysundsregistrene

Lyntalen gir et innblikk i hvordan Felles datakatalogen kan brukes av offentlig sektor og næringslivet i deres arbeid med å finne, vurdere og bruke korrekte datasett med rett kvalitet fra riktig kilde.  

 • Lyntale: Din digitale daglig leder
  Didrik Martens, Gründer Bizbot

Lyntalen vil belyse hvordan automatisering av komplekse oppgaver er verdiskapende for næringsdrivende og offentlige myndigheter. Didrik vil vise hvordan Bizbot benytter autorative datasett sammen med teknologier for regelverk for å automatisere store deler av selskapsdrift.

 • Lyntale: Strategisk innovasjon
  Snorre Paulsen, rådgiver, Æra

Lyntalen vil gi en kort introduksjon til innovasjonsprogrammet Floke. I Floke møtes privat, offentlig og ideell sektor for å sammen skape løsninger på de store samfunnsproblemene.

 • Lyntale: Fleksibel arbeidstaker-arbeidsgiver samhandling
  Jørgen Harsem, Gründer Deltids.no

Lyntalen belyser hvordan Deltids.no forenkler arbeidsformidlingen i en verden med økt forventning til fleksibilitet fra både arbeidssøkere/-takere og arbeidsgivere. I en verden med økning av freelancere og frivillighet peker Deltids.no til mulighetene der plattform-tenkning og design-tenkning for verdiskaping; gjennom forenkling og etterrettelighet mtp myndighetenes regulatoriske krav.

 • Hvorfor er visualisering så viktig?
  Jane Pernille Hansen, DNB

Innlegget vil presentere visualiseringens rolle i designprosessen, og om hvordan man kan bruke visualisering når man ikke er designer.

 • Mini-workshop Design doing 
  Marie Hartmann og Thomas Noreng, SIKT

Hensikten med mini-workshop er å gi deltakere et innblikk i teknikker innen Design Thinking og praktiske oppgaver slik at deltakere skal benytte seg i sitt praktisk arbeid inkl. idéutvikling.

 • Impact Technology and GovTech – A symbiotic relation?
  Haakon Brunell, Managing Partner, Katapult Accelerator

Managing societal challenges is not only the remit of Government but of all of civil society. Technology and entrepreneurship, combined in commercial sustainable businesses, plays a crucial role as solution to global environmental and societal challenges. We believe in 'Impact Technology', making the world, our planet and people, a better place – through entrepreneurship and technology.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.