Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Meld deg på

Forvaltningens byråkrater: bremseklosser eller hverdagshelter?

NB: Kun ledige plasser 3. september.

Meld deg på DOGAs nyhetsbrev og motta invitasjoner til våre arrangementer og siste nytt om norsk design og arkitektur!

Ved å huke av under samtykker du til at DOGA lagrer din e-postadresse.

Om arrangementet

NB: Arrangementet 2. september er fulltegnet, kun ledige plasser 3. september.

I Meld. St. 30 (2019–2020) En innovativ offentlig sektor – Kultur, ledelse og kompetanse står det at politikere og myndigheter skal gi handlingsrom til å innovere, og at ledere i offentlig sektor må utvikle en kultur for innovasjon der man har mot til å tenke nytt. Og i ny strategi for departementsfellesskapet Gode hver for oss. Best sammen står det at departementene skal videreutvikle nye arbeidsformer og ta i bruk verktøy som fremmer samhandling og innovasjon!

Hvordan tror du dette preger opplevelsene til en byråkrat i hverdagen?

Hvorfor gjør D-box dette?

Bakgrunnen for at vi nå inviterer til seminar, debatt og workshop om dette temaet er at Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) i samarbeid med designbyrået Halogen, våren 2021 gjennomført to helt nye D-box masterkurs. Her undersøkte studentene byråkraters opplevelse av handlingsrom, og utforsket hvilke påkjenninger og utfordringer beslutningstaking i en kompleks offentlig sektor medfører.

Studentenes oppgave har vært å forstå opplevelsene byråkrater har hatt, og videreformidle disse. Resultatet er blant annet fire installasjoner hvor vi alle kan få kjenne byråkraters opplevelse av eget handlingsrom – på kroppen. Installasjonene skal øke empatien for hva en byråkrat står i: barrierer og frustrasjoner, men også ambisjoner og muligheter.

Installasjonene vil stå på DOGA under arrangementene 2.–3. september. 

Vi ønsker å stimulere til konstruktive og konkrete samtaler om byråkraters handlingsrom – en viktig forutsetning for innovasjon, design og ledelse i offentlig sektor.

The only way to experience an experience is to experience it

Bill Moggridge

Program

Torsdag 2. september kl. 09.30–13.30

Seminar og debatt: Forvaltningens byråkrater – bremseklosser eller hverdagshelter?

Hvordan kan beslutningstakere i offentlig sektor utvide og utnytte handlingsrommet sitt? Kan innsikt i byråkraters opplevelse av eget handlingsrom bidra til at vi finner nye løsninger?

I denne bolken ønsker vi også innspill til hvordan D-box, gjennom flerfaglighet og bruk av design, kan løfte debatten ut av boksen og bidra til offentlig innovasjon og nyskapning.

Vertskap: Hanne-Cecilie Bjørka, leder D-box, Ted Matthews, Phd, fagleder tjenestedesign AHO, Adrian Paulsen, studioleder forvaltngsdesign Halogen.

Målgruppe: Ansatte i offentlig sektor, designere og andre som ønsker å øke egen forståelse for barrierer og frustrasjoner, men også ambisjoner og muligheter for beslutningstakere i forvaltningen.

Program torsdag:

 • Kaffe og mingling (09.30 - 09.45)
 • Velkommen, ved Hanne-Cecilie
 • Opplev installasjonene, Ted og Adrian introduserer og guider
 • Hva opplevde du og hva gjorde opplevelsen med deg? Diskusjon i grupper og plenum
 • Lunsj (11.45 - 12.15)
 • Hva nå? Hvordan kan vi jobbe sammen for å øke byråkratenes handlingsrom, bruken av nye metoder og mulighetene for innovasjon i offentlig sektor?
 • Hvordan kan D-box være en pådriver og samarbeidspartner for dette gjennom utdanning, forskning, formidling og kobling?

Fredag 3. september kl. 09.30-11.30

Workshop: Ledelse og handlingsrom – hvordan bevege seg ut av boksen?

Hvordan og hvor langt blir vi som ledere i offentlig sektor styrt av institusjonelle logikker som begrenser vårt opplevde handlingsrom? Er vår solide og tradisjonsbundne, politikerlojale forvaltningskultur en hemsko for politikernes ønsker om en innovativ offentlig sektor? Har vi et så tradisjonelt syn på hva kunnskapsbasert praksis er at vi ikke tør å handle før det foreligger en forskningsrapport på området? Lar vi oss styre for mye av «beste-praksis», forskrifter, normer, standarder og veiledninger slik at vi ikke klarer å utvikle den nyskapende og «neste, beste praksis»?

Ledet av Werner Christie, førstelektor II BI, Ted Matthews, Phd, fagleder tjenestedesign AHO, Hanne-Cecilie Bjørka, leder D-box

Målgruppe: Ledere i offentlig sektor som ønsker å utforske og utvide eget og andres handlingsrom.

Program fredag:

 • Kaffe, snaks og mingling (09.00 - 09.30)
 • Velkommen, ved Hanne-Cecilie
 • Opplev installasjonene, Ted og Adrian introduserer og guider
 • Hvordan kan nye metoder og nye former for kunnskap gi økt handlingsrom, bedre beslutningsgrunnlag og nye innovative løsninger?, ved Werner
 • Hvordan kan D-box være en pådriver og samarbeidspartner for dette gjennom utdanning, forskning, formidling og kobling?

Om D-box

D-box er en pådriver for offentlig innovasjon og beveger seg utenfor boksen for å undersøke, lære og utvikle nye tverrfaglige kompetanser og bruk av design. Ved å skape delingsarenaer sprer D-box ny kunnskap som dekker nye behov og får innovasjon til å skje.

D-box er etablert i partnerskap mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Handelshøyskolen BI (BI) og Design og arkitektur Norge (DOGA).

www.d-boxnorway.no

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.