Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Meld deg på

Webinar: Før vi bygger

Meld deg på DOGAs nyhetsbrev og motta invitasjoner til våre arrangementer og siste nytt om norsk design og arkitektur!

Ved å huke av under samtykker du til at DOGA lagrer din e-postadresse.

Om samtalen

Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring og har et enormt potensial til å påvirke samfunnet og bidra i det grønne skiftet, men dette krever en langsiktig og helhetlig tilnærming som næringen og bransjene ikke er rigget for i dag. Skal dette potensialet realiseres, må man endre mål, roller og prosesser i byggenæringen, og finne nye måter å arbeide og samarbeide på. Dette gjelder også arkitektbransjen og arkitektenes rolle i byggeprosessen.

Det er kostbart å bygge, og det må planlegges godt. Men alt for ofte gjør behovet for forutsigbarhet at vi bygger gårsdagens løsninger. Derfor må man legge til rette for endring i de fasene av byggeprosessen som koster minst: de tidlige fasene, der behovene defineres og man setter seg mål og planlegger gjennomføring og oppfølging. Men hvem skal betale for tidligfaseinnsatsen? Og hvem skal være med og tenke?

DOGA og Arkitektbedriftene i Norge (AiN) inviterer alle involverte til en samtalerekke der vi samler aktører med erfaring fra de tidligste fasene i byggeprosjekter. Hva kan man få til i dag? Hva bør endres? Hva slags kompetanse trengs i de tidlige fasene av et byggeoppdrag, og hvilke nye forretningsmodeller som kan knyttes til disse fasene?

Du kan bli med på samtalene allerede nå! Send oss spørsmål via Slido, så skal vi ta dem videre med innlederne underveis i samtalene. Du kan også stille spørsmål i chatten når samtalene er i gang. Første samtale finner sted allerede torsdag 26. august: 

Når: 26. august, kl. 13.00–14.30
Hvor: Digitalt
Pris: Gratis

Informasjon med lenke sendes ut i forkant av arrangementet.

Du kan også følge samtalene direkte her >>

Rekke på tre samtaler

Denne samtalen er en del av en rekke på tre samtaler om tidligfaseinnsats for bedre arkitektur:

 • Samtale #1, 26. august: Hva mener vi egentlig med «tidlig fase»?
 • Samtale #2, 30. september: Kompetanse: Hva kreves i tidlig fase? Se opptak >>
 • Samtale #3, Forretningsmodeller i tidlig fase, kommer fredag 12. november

Velkommen til en ny samtaleserie om tidligfasemuligheter for arkitektbransjen, om nye samarbeid og om de viktige verdi- og kompetansekjedene som kan gi en bedre og mer fremtidsrettet arkitektur!

Samtale #1: Hva er «tidlig fase»?

I den første samtalen ser vi på hva som kunne ligge i begrepet «tidlig fase», hvilke oppgaver og aktiviteter er det vi snakker om, og hvorfor disse er viktige for det endelige bygget, området eller byen. Hva er målet med et byggeprosjekt, hvorfor bygger vi egentlig?

Med oss til å diskutere dette har vi:

 • Tine Hegli, sivilarkitekt MNAL og professor på AHO
 • Kenneth Dahlgren, sosiolog og sjef for byutvikling og samfunn, Aspelin Ramm
 • Marit Kindem Thyholt, sivilingeniør og sjefsrådgiver klima og miljø, Skanska Teknikk
 • Ola Roald, sivilarkitekt MNAL og daglig leder, Ola Roald Arkitektur

Program

 • 13.00: Velkommen og introduksjon v/DOGA og Arkitektbedriftene i Norge
 • 13.10: Hva er tidligfase i et arkitekturprosjekt? Når begynner tidlig fase?
  Tine Hegli, AHO i samtale med Ingerid Helsing Almaas
 • 13.30: Fra avfall til byggematerialer: Tidlige tanker om gjenbruk
  Innlegg ved Marit Kindem Thyholt, Skanska
 • 13.40: Hvem bør være med i den tidlige fasen, og hva skal de gjøre?
  Kenneth Dahlgren, Aspelin Ramm i samtale med Ingerid Helsing Almaas
 • 14.00: Tidligfaserådgivning: Et eksempel fra Iveland kommune
  Innlegg ved Ola Roald, Ola Roald Arkitektur
 • 14.10: Når begynner et byggeprosjekt? Hva betyr bestillerkompetanse? Hvor legges de viktigste rammene for å lykkes med det vi bygger, hvem definerer målene og hva skal til for at de følges opp?
  Panelsamtale med Tine Hegli, Marit Kindem Thyholt, Kenneth Dahlgren og Ola Roald. Med spørsmål fra publikum.
 • 14.30: Slutt 

Moderator: Ingerid Helsing Almaas, leder for satsingsområde tidligfase arkitektur, DOGA.

Se opptak fra samtalen

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.