Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Meld deg på

Webinar: Før vi bygger #3

Meld deg på DOGAs nyhetsbrev og motta invitasjoner til våre arrangementer og siste nytt om norsk design og arkitektur!

Ved å huke av under samtykker du til at DOGA lagrer din e-postadresse.

Om samtalen

I Samtale #1 spurte vi «Hva er tidlig fase i et byggeprosjekt?» og i Samtale #2 snakket vi om kompetanse og roller. I denne tredje og foreløpig siste samtalen skal vi se på hva slags muligheter dette gir til å tjene penger. Hvilke nye markeder åpner seg for aktører i tidligfase, og kan arkitektbransjen tilby sin kompetanse og sine tjenester på andre måter?

Med oss til å diskutere dette har vi:

 • Siri Bakken, arkitekt, partner i Oslo Works, professor ved Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU og tidligere styreleder i Arkitektbedriftene
 • Sigurd Gjesti Berge, arkitekt i Norconsult og fagekspert i utviklingen av verktøyet PAM, parametrisk analyse om modellering i tidlig fase
 • Jørgen Hallås Skatland, arkitekt og seniorrådgiver i DOGA, tidl. universitetslektor ved Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU og grunder av firmaet Urban Trigger
 • Jack Renteria, tidligere ansvarlig for internasjonal forretningsutvikling i det danske arkitektfirmaet 3XN, nå leder for Generation Global

I panelsamtalen:

 • Leif Houck, arkitekt, førsteamanuensis ved Institutt for bygg- og miljøteknologi, NMBU og partner i SPINN Arkitekter
 • Janeche Bull Borander, arkitekt og utviklingssjef i Arkitektbedriftene
 • Ingerid Helsing Almaas, moderator, arkitekt og seniorrådgiver i DOGA

Se opptak fra samtalen

Om samtaleserien

Byggenæringen har et enormt potensial til å påvirke samfunnet og bidra i det grønne skiftet, Skal dette potensialet realiseres, må man endre mål, roller og prosesser i byggenæringen, og finne nye måter å arbeide og samarbeide på. Dette gjelder også arkitektbransjen og arkitektenes rolle i byggeprosessen.

Det er i de tidlige fasene at grunnlaget for den største verdiskapingen legges. Det er her behovene defineres og man setter seg mål og planlegger gjennomføring og oppfølging. Men hva er det viktig å bestemme tidlig? Og hvem skal være med og bestemme?

DOGA og Arkitektbedriftene i Norge (AiN) inviterer til en samtalerekke der vi samler aktører med erfaring fra de tidligste fasene i byggeprosjekter. Hva kan man få til i dag? Hva bør endres? Hva slags kompetanse trengs i de tidlige fasene av et byggeoppdrag, og hvilke nye forretningsmodeller som kan knyttes til disse fasene?

Denne samtalen er #3 av en rekke på tre samtaler om tidligfaseinnsats for bedre arkitektur:

 • Samtale #1: Hva mener vi egentlig med «tidlig fase»? fant sted 26. august. Se opptaket her
 • Samtale #2: Kompetanse, hva kreves i tidlig fase? fant sted 30. september. Se opptaket her

Velkommen til en ny samtaleserie om tidligfasemuligheter for arkitektbransjen, om nye samarbeid og om de viktige verdi- og kompetansekjedene som kan gi en bedre og mer fremtidsrettet arkitektur!

Program

 • 13.00: Velkommen og introduksjon ved DOGA og Arkitektbedriftene i Norge

 • 13.10: Byggherrerådgivning i tidligfase, fortelling fra Verdal kommune

Ved Siri Bakken, arkitekt, partner i Oslo Works, professor ved Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU og tidligere styreleder i Arkitektbedriftene.

 • 13.20: Tidligfaseverktøyet PAM, mulige leveranser og tjenester i tidlig fase

Ved Sigurd Gjesti Berge, arkitekt i Norconsult og fagekspert i utviklingen av verktøyet PAM, parametrisk analyse og tidligfasemodellering.

 • 13.30: Urban Trigger, utviklingen av et etterspørselsdrevet tidligfasetilbud

Ved Jørgen Hallås Skatland, arkitekt og seniorrådgiver i DOGA, tidl. universitetslektor ved Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU og gründer av firmaet Urban Trigger.

 • 13.40: Utvikling av tidligfasetjenester, nye forretningsmuligheter for arkitekter

Ved Jack Renteria, tidligere ansvarlig for internasjonal forretningsutvikling i det danske arkitektfirmaet 3XN, nå leder for Generation Global og fagekspert i Arkitektur ut i verden-programmet.

 • 13.55: Panelsamtale

Arkitektbransjens kompetanse kan og bør brukes på andre områder enn i gjennomføringen av bygg, men bransjens innsatsområde begrenses i dag av en snever forretningsmodell. Hvor og hvordan kan arkitektene bidra mer, og hvordan får man betalt for det?

I panelet møter vi:

 • Leif Houck, arkitekt, førsteamanuensis ved Institutt for bygg- og miljøteknologi, NMBU og partner i SPINN Arkitekter
 • Janeche Bull Borander, arkitekt og utviklingssjef i Arkitektbedriftene
 • Siri Bakken fra OsloWorks
 • Sigurd Gjesti Berge fra Norconsult
 • Jørgen Hallås Skatland fra DOGA.

Moderator: Ingerid Helsing Almaas

 • 14.25: Takk for i dag og noen refleksjoner etter denne samtaleserien

 • 14.30: Slutt

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.