Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Påmelding

Du møter blant annet

Christin Staubo

Designit

Kjell Kvarekvål

JM

Redaksjonen i KOTE

Sarah Prosser

Tøyen Unlimited

Espen Opheim

Politiker (V)

Program

08.00 Frokost
08.30 Velkommen v/ Tor Inge Hjemdal, Direktør for arkitektur, DOGA
08.35 Presentasjon fra Magasinet KOTE #8 ved redaksjonen Bengt M. Carlson og Christina Martinsen
08.50-09.20 Innlegg fra politikeren Espen Opheim (V), utbyggeren Kjell Kvarekvål (JM) og innbyggeren Sarah Prosser (Tøyen Unlimited)
09.20-10.00 Presentasjon av Behovs- og mulighetsanalysen for Folketråkk ved Christin Staubo (Designit) og Ingvil Aarholt Hegna (DOGA)
10.00 Slutt

Om arrangementet

I november i fjor fikk Designit i oppdrag å konkretisere en idé om Folketråkk som en tjeneste, et digitalt verktøy og en plattform for medvirkning. Det finnes mange gode verktøy og metoder allerede, men å vite hvorfor, når og hvordan medvirkning skal gjennomføres slik at den har effekt og gir verdi til samfunnet er en utfordring. På dette frokostmøtet får du høre hva vi har kommet frem til.

Folketråkk

Med bakgrunn i arbeidet med Barnetråkk startet DOGA høsten 2015 utviklingen av Folketråkk, et robust og fleksibelt digitalt verktøy som alle innbyggere skal kunne kommunisere igjennom.

Med økt fortetting i byer og steder må de bygde omgivelsene og infrastrukturen planlegges smartere og mer bærekraftig enn før. Å bo tettere krever andre løsninger. Vi trenger derfor ny kunnskap om hvilke typer offentlige rom samfunnet trenger og innsikt i hvordan folk vil leve sine liv. Dette krever nye metoder og verktøy som kan kartlegge bruk og opplevelse av og behov for felles uteområder, funksjoner og tjenester.

Medvirkning er lovpålagt, men vanskelig å gjennomføre i praksis. DOGA ser behovet for en tjeneste som forenkler brukermedvirkningen i planprosesser samt gir nytt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for alle aktører i utviklingen av byer og steder.

Har du spørsmål om arrangementet eller om Folketråkk-prosjektet, kontakt seniorrådgiver arkitektur på DOGA Ingvil Aarholt Hegna. Tlf. 988 39 775 / iah@doga.no.