Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om konferansen

Vi strømmer lanseringen av Folketråkk live kl. 10.00!

 

Program

Moderator og vert: Ingerid Helsing Almaas, arkitekt og seniorrådgiver, DOGA

10.00-10.10 Velkommen
Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør, DOGA

10.10-10.20 Åpningsinnlegg
Trine Nohr, seniorrådgiver, Seksjon plansystemet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

10.20-11.00 Den demokratiske deltakermuskelen må stadig holdes i trim – om den internasjonale debatten om deltakelse og ansvar i demokratier 
Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap, Bjørknes Høyskole/UiO

Bernt Hagtvet er statsviter, skribent og debattant, med interesseområder innen europeisk politikk, ekstremistiske bevegelser og menneskerettigheter. Han vil i sitt foredrag snakke om demokratiet og betydningen av deltakelse i et internasjonalt perspektiv.

11.00-11.40 Innbyggere: kobling og engasjement 
Marius Ulozas, director, Institute for Policy Research and Analysis, Lithuania

Marius Ulozas er aktiv innen feltet medvirkning og har de siste årene blant annet jobbet med norske institusjoner og organisasjoner for å involvere unge i samfunnsprosesser og offentlig planlegging. Han vil fortelle mer om dette, samt om sine erfaringer som forsker, politisk analytiker og fasilitator i foredraget sitt.

11.40-12.25 LUNSJ

12.25-12.45 Hva er Folketråkk?
Ingvil Aarholt Hegna, prosjektleder, DOGA

12.45-13.35 Innlegg fra fremtidigere brukere av veilederen

  • Pål Erik Olsen, teamleder, samfunnsgeograf og planlegger, A-lab
  • Catrine Carlsen, seksjonsleder Byromsprosjekter, Bymiljøetaten i Oslo kommune
  • Sverre Landmark, by- og eiendomsutvikler
  • Carl Henrik Borchsenius, fagsjef bransjeutvikling Norsk Eiendom
  • Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre

13.35-13.50 Presentasjon av den nasjonale digitale medvirkningsveilederen

13.50-14.00 Hva skjer videre?

14.00 Fest og feiring!

Du kan lese mer om Folketråkk her

Mer om foredragsholderne

Pål Erik Olsen, samfunnsgeograf og planlegger, teamleder i A-lab

Pål Erik har erfaring fra alle typer byplanleggings- bolig- og byggeprosjekter over hele Norge. Han er prosjektleder og oppdragsansvarlig i A-lab og innehar spisskompetanse på tidligfase og regulering av bolig-, by- og transformasjonsområder samt bred erfaring fra konsekvensutredninger. Han er spesielt opptatt av sosiokulturelle tilnærminger til forholdet mellom arkitektur, samfunnstendenser og byliv. Han underviser i tillegg i bygeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Catrine Carlsen, seksjonsleder Byromsprosjekter, Bymiljøetaten i Oslo kommune

Catrine har bred erfaring med medvirkning fra gjennomføring av byggeprosjekter i Oslo kommune. Hun vil vise konkrete eksempler der medvirkning ikke ble godt nok ivaretatt i oppstartsfasen og prosjekter der medvirkning har vært vellykket. Hun vil knytte sitt innlegg til behovskartlegging, samt hvordan Oslo kommunes verdier gir føringer for god brukermedvirkning.

Sverre Landmark, jusrist og by- og eiendomsutvikler

Sverre er jurist fra UiO og har de siste femten årene jobbet med eiendomsutvikling i Aspelin Ramm, og er nå knyttet til Hemfosa og ProBiz. Sverre er en entusiastisk deltaker i byutviklingsdebatten, og har vært med på å gå nye veier og forsøkt nye tilnærmingsmåter. Han har sittet i tallrike ressursgrupper, juryer og programkomiteer, og mener bestemt at de beste prosjektene kommer som resultat av at ulike grupper bidrar inn med sine synsmåter og kompetanse. Sverre sitter i styringsgruppen til Folketråkk.

Carl Henrik Borchsenius, fagsjef bransjeutvikling Norsk Eiendom

Norsk Eiendom er en bransjeforening for eiendomsselskaper. Carl Henrik er opptatt av det store samfunnsbidraget som bransjen har og at eiendomsselskapene må være seg dette ansvaret bevisst. Han er utdannet sivilingeniør bygg fra NTNU og har tidligere bla jobbet som prosjektsjef i Entra Eiendom.

Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre

Guri har lang erfaring som lokalpolitiker, både fra Orkdal, Trondheim og Oslo, og har vært engasjert i både byutvikling og medvirkning. Hun ledet arbeidet med Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017 og er medlem i sentralstyret i Venstre. Hun er tidligere byråd for miljø- og samferdsel i Oslo. Hun har en mastergrad i nordisk fra NTNU og har jobbet som norsklektor.