Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Påmelding

Vennligst registrer deg for kurset her.

Merk: Dette påmeldingsskjemaet møter ikke alle WCAG 2.1 AA-krav. Alternativ tilgjengelig løsning er å sende en e-post til kag@doga.no eller via telefonnumer +47 95062209 med følgende informasjon:

Navn, tittel, organisasjon og evt andre kommentarer.

Påmeldingen til faglig formiddag er gratis. Om du ikke får anledning til å delta likevel er det fint om du gir oss beskjed senest en dag i forveien, eller sender en annen i ditt sted. Ved manglende oppmøte uten beskjed ser vi oss nødt til å fakturere for bestilt servering, kr 200.

 

Ønsker du å motta informasjon fra DOGA i fremtiden? Gi oss beskjed under.

Ja, jeg vil motta det følgende:
Jeg vil ha informasjon om:

Om programmet

«Hensynet til pasienten, pårørende, ansatte og studenter har bestemt alt fra utformingen av bydelen og bygningsmassen, helt ned til den enkelte sengepost. Det er en prestasjon at man har klart å beholde et helhetlig brukerfokus i dette enorme prosjektet.»

Dette sa juryen da St. Olavs hospital vant Innovasjonsprisen for universell utforming i 2014. Prosjektet har oppnådd internasjonal anerkjennelse for innovativ, inkluderende arkitektur som forener natur, bymiljø, personale og pasienter på en ukonvensjonell måte ved å sette pasientenes behov i fokus.

Bli med på en faglig formiddag og lær mer om dette og andre prosjekter som bidrar til et mer inkluderende samfunn der produkter, tjenester, bygg og omgivelser er utformet med fokus på menneskelig mangfold, inkludering og like muligheter. 

Gode miljøer og løsninger for alle, innen hospital, hotell, bo og læring:   

  • St. Olavs hospital med fokus på visjon, brukerinnsikt og helhetsperspektivet knyttet til arkitektur, design og byutvikling. Dette blir det ledende forbildeprosjektet på seminaret med innlegg ved John Arne Bjerknes, designdirektør og partner i Nordic Office of Architecture, Trond Heggem, landskapsarkitekt i Agraff Arkitektur og Marit Kvikne, kommunikasjonsdirektør, St. Olavs Hospital.
  • Scandic Hotels Group Scandic har et spesielt fokus på inkludering i praksis og har også utviklet et prisbelønt opplæringsprogram for alle ansatte på tvers av konsernet. Innlegg ved Scandics egne tilgjengelighetsambassadører Magnus Berglund & Dixie. Scandic Oslo Airport var forøvrig vinner av den første Innovasjonsprisen for universell utforming i 2011 med sitt hensyn til alle brukergrupper i arkitektur og design av produkter, interiør og funksjonelle løsninger. 
  • Høgskolen på Vestlandet Campus Bergen. Et pionerprosjekt som har bidratt til et inspirerende og inkluderende skolemiljø for både studenter, ansatte og andre brukere – både da og videre med del 2 nå som er i innledende planleggingsfase. Innlegg ved Gudrun Molden, partner og sivilarkitekt MNAL, HLM arkitektur. HVL var kategorivinner av Innovasjonsprisen for universell utforming i 2017.
  • Nordbohus er en av Norges største boligutviklere og ser på inkluderende design som en viktig strategi for økt konkurransekraft og bærekraftig boligutvikling, for alle. Innlegg ved Stian Moursund, Markeds- og kommunikasjonssjef i Nordbohus.

Vi bringer også med oss Designdrevet innovasjonsprogram som kan bidra med finansiell støtte til fremtidige idèprosjekter med store, universelle visjoner og har med eksemplarer av våre nyeste bok Innovating with People – Inclusive Design and Architecture.

Innovasjonsprisen for universell utforming hedrer virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn. Prisen har blitt delt ut hvert tredje år av Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med DOGAs nyskapingsprogram Innovasjon for alle. Prisen vil bli delt ut på nytt i 2020.

Program for dagen

08:30 Kaffemingling i foajeen Kunnskapssenteret

09:00 Velkommen 
Jannicke Hølen, leder Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, DOGA

09:10 St. Olavs Hospital 
John Arne Bjerknes, Designdirektør og partner, Nordic Office of Architecture
Trond Heggem, landskapsarkitekt, Agraff Arkitektur
Marit Kvikne, kommunikasjonsdirektør, St. Olavs Hospital

10:15-10:35 Pause

10:35 Scandic Hotels
Magnus Berglund & Dixie, tilgjengelighetsambassadører i Scandic Hotels

11:10 Høgskolen på Vestlandet Campus Bergen
 
Gudrun Molden, partner og sivilarkitekt MNAL, HLM arkitektur

11:45 Inkluderende boligutvikling
Stian Moursund, Markeds- og kommunikasjonssjef, Nordbohus

11:55 Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)
Anne Bull, leder for satsningsområdet Fremtidens produksjon, DOGA

12:00-13:00 Vi avslutter med lunsj og mingling samt omvisninger til forskjellige deler av sykehuset og uteområder for de som ønsker dette.

Faglig formiddag arrangeres av DOGA – Design og arkitektur Norge i samarbeid med TAF - Trondhjems ArkitektforeningNIL - Trøndelagsgruppen og IxDA Trondheim.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: