Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om workshopen

Design har bidratt til endring i helsetjenester i Norge, Danmark og Sverige det siste tiåret. Vi mener tiden er inne for å ta ut det fulle potensialet i design, ikke bare i enkeltstående småskala- og pilotprosjekter, men ved å utnytte designkompetanse i større strategiske endringer i helsevesenet.

På workshopen skal vi undersøke hvordan design kan forme fremtiden for helse og omsorg. Vi skal også se på hva som allerede er gjort i skjæringspunktet helse og design; produkter, tjenester og systemer, for å synliggjøre strategiske retninger for fremtiden.

Vi spør hvordan design kan bidra til utvikling av helsesystemet i Skandinavia med pasientenes og innbyggerens helsetjenester? Noen endringer vi står i:

 • Hvordan gå fra fragmenterte til sømløse tjenester?
 • Hvordan styrke pasientene?
 • Hvordan gjøre tjenesten lokal, der pasienten lever sitt liv?
 • Hvordan skal det digitale spille sammen med helsetjenesten?
 • Hvordan endre systemet og ikke bare hver enkelt tjeneste?
 • Hvordan samskape fremtidens helsetjenester?

Programmet vil omfatte innlegg om helseteknologiske initiativer drevet av Experio Lab i Sverige, erfaringer fra arbeid med fremtidsscenarier for helse fra Dansk Design Center, og noen utvalgte erfaringer fra norske innovasjonsprosjekter. 

Moderator er Josina Vink, førsteamanuensis ved AHO. Josina Vink er forskningsleder i Senter for fremtidig helse C3 og har praktisk erfaring med å designe helsetjenester og større endringsprosjekter i forskjellige internasjonale sammenhenger, inkludert Mayo Clinic i USA.

Mål

Innsikten fra denne arbeidsøkten vil bli samlet i et modig, men samtidig handlingsrettet manifest for å fremme design av det skandinaviske helsevesenet det neste tiåret. Vi ønsker også å etablere et faglig nettverk som kan styrke design av helsetjenester i Skandinavia.

Om EHiN

E-helse i Norge (EHiN) er en årlig konferanse som setter søkelyset på utforming av morgendagens helsetilbud i Norge. I tillegg til prekonferansen 11. november, er DOGA og AHO er ansvarlig for en parallellsesjon under EHiN 13. november kl. 10.45–11.45. Leder av Dansk Design Center, Christian Bason, er hovedinnleder:   

Shifting the Tide: Designing for Health Ecosystem Transformation

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

 • Benedicte Wildhagen
  Benedicte Wildhagen
  Seniorrådgiver design | Satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon