Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Hva skjer

DOGA på Arendalsuka:

Hvordan redde Bygde-Norge: Fra surdeigsbakeri til en helhetlig steds- og næringsutvikling

Norske bygder er ikke hva de en gang var. Fraflytting er et stort problem, men vi ser også at mange ønsker å flytte tilbake til bygda. Hjørnesteinsbedrifter legges ned, samtidig som vi ser nye næringer spire i bygdegresset.

Kreftene som ønsker nytt liv på bygda er sterke, og meningene om hvordan dette skal gjøres er mange. I to år har DOGA jobbet frem nye løsninger på bygdas utfordringer gjennom innovasjonsprogrammet Gnist. I samme periode har Senterpartiet feid som en vind over landet med sin visjon om å kjempe for bygda.    

Hva har Gnist-programmet lært oss om stedsutvikling på bygda? Handler det om arbeidsplasser eller møteplasser? Hvordan ser egentlig Senterpartiet og de andre partiene for seg fremtidens bærekraftige bygder, og hva vil de gjøre for å komme dit?    

Bygda kan drive frem viktig næringsutvikling, men vi overlever ikke på surdeigsbakerier og mikrobryggerier alene. Vi trenger næringer som skaper arbeidsplasser og gir penger i kassa. Men for å fylle arbeidsplassene trenger vi også attraktive steder hvor folk vil bo. Vi må tenke steds- og næringsutvikling samtidig, og da trenger vi politikk og virkemidler som ser sammenhengen.

I tillegg til politikerdebatt, får du også høre mer om hvordan arkitektur og design kan bidra til å realisere det store potensialet for verdiskaping og tilflytting, som til sammen kan redde bygde-Norge.

Medvirkende

  • Victor Norman, professor emeritus og leder av NOU 2020:15 Det handler om Norge, NHH
  • Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant, Høyre
  • Stian Olafsen, ordfører Vestre Toten, Arbeiderpartiet
  • xx, xx, Senterpartiet
  • Kathrine Ubostad, eier av restauranten Under
  • Siri Lande, leder, Setesdal vekst
  • Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør, DOGA

Moderator:  Guri Idsø Viken

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: