Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Påmelding

Program

08.15 Dørene åpner, kaffe og frokost
08.30 Velkommen til DOGA v/Tor Inge Hjemdal, direktør arkitektur DOGA
08.35 Levende lokaler i den nye stortingsmeldingen v/Kristin Omholt-Jensen, seniorrådgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet
08.45 Forskerens blikk: Om å skape levende lokaler i sentrum v/Guri Mette Vestby, forskningsleder By- og regionforskningsinstituttet NIBR
09.25 Pilotkommunene presenterer: Tomme lokaler-prosjekter og planer videre v/Elin Lunde, Arendal kommune, Tone Boska, Lærdal Næringsutvikling og Anniken Romuld, Tromsø kommune
10.30 Takk for i dag!

Om arrangementet

Levende lokalers pilotkommuner Arendal, Lærdal og Tromsø har jobbet jevnt og trutt med å fylle tomme lokaler siden oppstarten av det toårige sentrumsutviklingsprosjektet Levende lokaler 20. april i fjor. De tre pilotkommunene har hatt ulike utgangspunkt, utfordringer og fokusområder, men alle har basert arbeidet sitt på tverrfaglig samarbeid og en femti prosent prosjektlederstilling i kommunen. Halvveis inn i prosjektet har de gjort seg verdifulle erfaringer og lagt konkrete planer for prosjektets neste fase. I dag forteller de tre kommunene om hva de har gjennomført av tiltak og aktiviteter og hvordan de har drevet mobilisering og prøvd ut ulike arbeidsmåter knyttet til tomme lokaler og sentrumsutvikling. 

I tillegg forteller seniorforsker fra NIBR, Guri Mette Vestby, om sine analyser av arbeidet det første året og oppsummerer foreløpig læring i prosjektet. Følgeforskningen handler blant annet om å finne fram til gode råd til andre kommuner som ønsker å ta en pådriverrolle for mer aktivitet i tomme lokaler.  Hvordan fungerer Levende lokaler som en metode for samarbeid, involvering og sentrumsutvikling? Hvilke hindringer og barrierer er vanlige? Hva er spesielt viktig å tenke på for kommuner som ønsker å være pådrivere for mer liv i tomme lokaler og utvikling av levedyktige bysentra?

Har du spørsmål om Levende lokaler-prosjektet eller frokostmøtet 30. mars, kontakt Marte Dorothea Marstrand på tlf. 918 00 990 eller e-post mm@doga.no