DIP: Søk økonomisk støtte til et designdrevet innovasjonsprosjekt

Har du et innovasjonsprosjekt i tankene? Vil din bedrift bruke designmetodikk og profesjonell designkompetanse for å komme frem til nye løsninger? Da kan din bedrift søke støtte fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) eller støtte til inkluderende designprosjekter.

Søk-om-DIP-midler-innen-25-mai_foto_Sverre-Chr-Jarild.jpeg

DIP: Hva kan man søke om støtte til, hva kreves av søknaden og hvem kan egentlig søke? Det får du svar på under dette frokostmøtet.

Foto: Sverre Chr. Jarild
Hvor

DOGA, Hausmannsgate 16 | Streaming

Dato
26. april 2022
Tid
Kl. 9.00 - 10.30
Pris
Gratis
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet

Hvis designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter og tjenester som er tilpasset målgruppens faktiske behov. Kunnskapen om de som faktisk skal bruke løsningene blir gjort om til forretningsmuligheter gjennom en profesjonell designprosess. Målet er å skape helt nye produkter, tjenester, forretningsprosesser eller organisasjonsformer.

I 2022 deler DOGA ut totalt 9 millioner kroner i innovasjonsstøtte gjennom DIP og 1,3 millioner i inkluderende designstøtte gjennom programmet Innovasjon for alle.

 

Se opptak av frokostmøtet

Program

Frokostmøtet holdes fra kl. 09.00–10.30. Lett servering fra kl. 08.30.

 • Hva er DIP? 
  Ved Anne Bull, leder designdrevet næringsutvikling i DOGA            (Opptak 4:04-18:55)

Politikere og samfunnstopper snakker om omstilling, grønt skifte, ny kunnskap og hva vi skal leve av etter oljen. Men hvordan skal vi gjøre det i praksis? Gode ideer vokser ikke på trær og innovasjon kommer ikke av seg selv. Gjennom DIP gir DOGA økonomisk støtte til å gjennomføre idéfasen av en innovasjonsprosess. Forutsetningene er at brukerne involveres og at designere er med helt fra starten av.

Hva kan man søke om støtte til, hva kreves av søknaden og hvem kan egentlig søke?

 • Runwell – Bedre kontroll bak bardisken
  Ved Harald Larssen Lønning, daglig leder i Runwell, tidligere tjenestedesigner og partner i Larssen Amaral
  (Opptak 19:00- 36:42)

Inventum fikk i 2020 tildelt 500 000 kroner for å utforske hvordan HMS-problematikk i utelivsbransjen kunne forbedres. Hvordan kan en på en intuitiv og brukervennlig måte få bedre kontroll på kontrollene og interne prosesser? Prosjektet resulterte i en spennende produktidé som ble grunnlaget for å starte et eget selskap for å satse fullt ut på å utvikle verdens første fullverdige digitale arbeidsverktøy for serveringsbransjen.

 • Søk støtte til et inkluderende designprosjekt
  Ved Jannicke Hølen, leder for Innovasjon for alle i DOGA
  (Opptak 37:20-50:09) 

Det er avgjørende for et likestilt samfunn at flest mulig kan leve aktive og selvstendige liv. Inkluderende design har fokus på empati, involvering og innsikt fra et mangfold av mennesker. 

Nå kan du søke designstøtte til utvikling av mer brukervennlige og inkluderende designstrategier, produkter, tjenester, digitale løsninger og bygde omgivelser som når en stor bredde av mennesker og behov. Kravet til støtten er at det benyttes profesjonell designkompetanse og en inkluderende designprosess hvor det legges vekt på mangfold og innsikt. 

Les mer om designstøtte til inkluderende designprosjekter

 • Movu Mobility – en inkluderende og nyskapende mobilitetsløsning
  Ved Øyvind Gedde, CEO og Trine Gedde Celius, Head of Design i Movu Mobility
  (Opptak 51:00-1:06:33) 

Movu Mobility er et norsk oppstartsselskap som ønsker at flere skal oppleve mestring, natur og sosiale møteplasser i hverdagen. De utvikler holdbare produkter designet for å vare i årene som kommer. Ved hjelp av blant annet DIP og Inkluderende designstøtte har de utviklet en ny mobilitetsløsning som bidrar til glede, mestring og selvstendighet, uten stigma. Produktet appellerer til en bred målgruppe uavhengig av alder og bidrar til en ny frihetsfølelse og et mer inkluderende samfunn. Movu Mobility er nyskapende og dekker et behov med stort potensial i markedet.

 • Hva er SkatteFunn?
  Ved Espen Melleby, seniorrådgiver i Norges forskningsråd
  (Opptak 1:07:24-1:18:25)

Dersom du skal utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess kan SkatteFUNN-ordningen være relevant. Dette er en ordning der bedrifter får skattefradrag for en andel av kostnadene i et forsknings- og utviklingsprosjekt. Det er ikke konkurranse om disse midlene, og om prosjektet oppfyller kriteriene vil det få SkatteFUNN-støtte. Her får du en kort gjennomgang av hva som må være på plass for å få godkjent et SkatteFUNN-prosjekt.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.