Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Program

Velkommen ved Design Region Bergen
- "Vi må jobbe på nye måter. Erfaring fra samarbeidet om Stimuleringsordningen": Sissel Kristin Hoel, seniorrådgiver og ansvarlig for innovasjon og tjenestedesign samt Stimuleringsordningen i Difi og Benedicte Wildhagen, seniorrådgiver design og ansvarlig for Stimuleringsordningen i DOGA
- "Hvem har rett til førerkort?": Synnøve Vebostad, Seksjonsleder for førerkortkontoret i Vegdirektoratet og ansvarlig for direktoratssamarbeidet i prosjekt Førerett og Heidi Dolven, designer i Halogen
- "Flokete utfordringer satt i system": Adrian Paulsen, systemdesigner i Halogen
Paneldebatt "Design i skjæringspunktet privat/offentlig sektor. Erfaringer fra prøving og eksperimentering": Paneldeltakere er Bente Skjetne (Vegdirektoratet), Benedicte Wildhagen (DOGA), Heidi Dolven (Halogen), Monica Hannestad (Design Region Bergen) mfl. Fasilitator er Sissel Kristin Hoel (Difi)

Om arrangementet

Stimuleringsordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Design og Arkitektur Norge (DOGA) som skal øke bruken av innovative metoder og tjenestedesign i statlig sektor.  Målet er bedre og helhetlige tjenester for sluttbrukere og mer effektive løsninger og økt innovasjonsevne i forvaltningen.  

Hvordan åpne for innovasjon?

Det er krevende å ta tak i flokete utfordringer. Det er ikke lett å se sammenhengen mellom årsak til problemene eller virkning av tiltak. Det kan være mange aktører involvert og relasjonene mellom dem er gjerne uoversiktlige.

For å skape bedre tjenester og en mer effektiv forvaltning, trenger vi derfor å jobbe på nye måter. Tjenestedesign er en brukerorientert, samskapende og eksperimenterende metode som kan bidra til å utvikle bedre løsninger, både for menneskene de er ment for og de som jobber i privat og offentlig sektor.

Velkommen til et frokostmøte hvor du vil høre mer om det spennende og utfordrende mulighetsrommet offentlig sektor representerer, med klar overføringsverdi til privat næringsliv og hvilken verdi design spiller i utvikling av løsninger og innovasjonsevne.

Les mer og meld deg på! Designfrokosten er et samarbeid mellom Design Region Bergen og DOGA under Bergen Design Festival 2017.

Foto: Benedicte Wildhagen (DOGA)