Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Påmelding

Program

08.30 Frokost serveres

09.00-09.45 Foredrag: «Sacred Services» – ny metodikk for tjenestedesign og merkevarebygging
I første del av arrangementet vil Ted Matthews konkretisere hvordan teori relatert til myter og ritualer har resultert i en strategisk metodikk. Han vil bruke eksempler fra fotball og reiseliv, med mål om å lage mer meningsfylte opplevelser. Doktorgraden er basert på samarbeid med Norges Fotballforbund, Telenor, Innovasjon Norge reiseliv og en norsk bank.

10.00-11.00 Workshop
I del to av arrangementet kan du delta i en workshop som fasiliteres av Ted. Der skal vi teste og diskutere nye designverktøy for cultural mapping, som inngår i metode for utvikling av meningsfylte tjenester og merkevarer.

Arrangementet passer for deg som designer tjenester, utvikler merkevarer eller driver merkevareledelse.

Foredrag og workshop holdes på engelsk.

Sort hvitt portrett av Ted Matthews.
Frokostseminaret ledes av Ted Matthews, ph.d. og ansvarlig for tjenestedesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Han er også en etterspurt internasjonal foredragsholder. Foto: AHO
Foto: AHO

Om Design Works

Design Works er et samarbeidsprosjekt mellom AHO, DOGA, Grafill og IxDA. Målet er å dele ny kunnskap rundt temaer innen design, kultur og opplevelser med røtter i aktuell designforskning foranket ved Institutt for design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Centre for Design Research. Design Works arrangerer foredrag og workshops, deler artikler, designverktøy og både praktiske og teoretiske metoder med mål om å skape diskusjon, interaksjon og læring som kan bidra til positiv utvikling innen designfaget. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.