D-box konferansen 2023: Hva er kunnskap?

Vitenskapelig og teknisk kunnskap har blitt selve definisjonen på fornuft og oppskriften på fremskritt. Men, i møte med samfunnets kompleksitet og motstridende behov, blir det ofte tydelig at dette ikke er nok. På denne konferansen setter vi søkelyset på en tredje kunnskapstype, som er helt essensiell for innovasjon – det Artistoteles kalte fronesis.

Konferansen er fulltegnet, og det er ikke lenger mulig å melde seg på. 

Illustrasjonsbilde
Foto: Emily Morter/Unsplash
Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Dato
29. november 2023
Tid
Kl. 11.30 - 15.30
Pris
Kr 350,- (Gratis for medlemmer av D-Box-nettverket)

Store norske leksikon definerer fronesis som den «praktiske handlemåtens fornuft og kritisk erfaringsbasert skjønn i konkrete situasjoner». Det handler om å vurdere og tilpasse, gjøre unntak, om å tilrettelegge, om å oversette det generelle til det spesifikke, om emosjonell intelligens og kulturell klokskap.

For innovasjon er dette kjernekompetanse og helt avgjørende for å gjøre gode valg knyttet til at eller om, hvorfor og på hvilken måte vi skal handle.

Et stjernelag av foredragsholdere 

Til årets konferanse har vi blant annet fått med oss Thomas Hoholm (BI), Karianne Rygh (DOGA/PhD-stipendiat ved AHO) Ted Mathews (AHO) og Joakim Formo (AHO) til å belyse tematikken. 

Hvis du ønsker å vite mer om temaet eller å varme opp litt før konferansen, anbefaler vi deg å lese denne artikkelen (som også inneholder et filmopptak av en samtale mellom Thomas og Joakim): Vi vet og kan, men kultur må leves — D-box (d-boxnorway.no)  

Program

Kl. 11.30–12.00: Lunsj 

Kl. 12.00–12.10: Velkommen 

Kl. 12.10–12.40: Kunnskapsbasert improvisasjon og andre fremtidskompetanser. Joakim Formo, førsteamanuensis, AHO 

Kl. 12.40–13.10: Designtilnærming til kunnskap. Ted Mathews, førsteamanuensis, AHO 

Kl. 13.10–13.40: Pause inkludert utstillingen «Tenk om? Hva så?» Glimt fra AHOs masterkurs i strategisk design for samfunnet 

Kl. 13.40–14.10: Ingen kjenner fremtiden. Om ekspertise og praktisk kunnskap i en omskiftelig verden. Thomas Hoholm, instituttleder for Institutt for strategi og entreprenørskap, BI

Kl. 14.10–14.30: Hvordan bruke praktisk klokskap for å kunne møte kompleksitet med lydhørhet, følsomhet og åpenhet? Karianne Rygh, seniorrådgiver design, DOGA/PhD-stipendiat ved AHO 

Kl. 14.30–14.50: Pause & refleksjon  

Kl. 14.50–15.25: Hva kan et utvidet kunnskapsbegrep bety for styring og ledelse?  Panelsamtale mellom Thomas Hoholm, Joakim Formo, Ine Haustreis, virksomhetscoach i Skattedirektoratet og Fredrik Scheide, leder, NAV Design. 

Kl. 15.25–15.30: Takk for i dag 

Dette er D-box

D-box er et senter for innovasjon i offentlig sektor som DOGA eier sammen med Handelshøyskolen BI og Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO). D-box bruker designmetodikk, tverrfaglig kompetanse og brukerfokus for å øke innovasjonsevnen og skape transformasjon i offentlige sektor. Målet er å gjøre morgendagens Norge til et bærekraftig og inkluderende samfunn.

Du kan lese mer om D-box her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.