Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om seminaret

DOGA inviterer til et morgenseminar på Ingensteds i Oslo 6. juni. La deg inspirere av fire norske kommuner som forteller om sitt strategiske arbeid med innovasjon. Anna-Karin Stoltz Ehn fra Research Insitute of Sweden snakker om innovasjonsledelse og det svenske arbeidet med innovasjonsplattformer for bærekraftige, attraktive byer. Peter Andreas Norn fra Rambøll i Danmark gir sitt bud på «liveable cities» og strategisk utvikling av bærekraftige byer.

Arrangementet er spesielt relevant for private og offentlige byutviklingsaktører, men er åpent for alle. Det er gratis, men husk å melde deg på da det er begrenset med plasser.

Program

08.30-09.00 Registrering + kaffe og bakverk

09.00-09.10 Velkommen og kort introduksjon til prosjektet Byen som innovasjonsplattform

09.10-09.50 Trondheim og Narvik kommune deler sine erfaringer med å jobbe med innovasjon som fremmer bærekraftig utvikling, hva som har vært utfordrende og hva de har gjort for å møte utfordringene.

09.50-10.00 Q&A

10.00-10.25 «Liveable cities» og strategisk utvikling av bærekraftige byer: Peter Andreas Norn, Rambøll Management Consulting Danmark

10.25-10.50 Ledelse og organisering for styrket innovasjonskapasitet i byer og kommuner: Anna-Karin Stoltz Ehn, Research Insitute of Sweden (RISE)

10.50-11.00 Q&A

Takk for i dag!

Byen som innovasjonsplattform

Seminaret er en del av prosjektet «Byen som innovasjonsplattform», hvor DOGA ønsker å finne ut mer om sammenhengen mellom innovasjon og bærekraftig byutvikling. Prosjektet skal blant annet utforske følgende problemstillinger: 

  • Koblingen mellom innovasjon og bærekraftig byutvikling som fremmer verdiskapning, og hvordan man leder en bærekraftig omstilling av en by.
  • Sentrale innovasjonsaktører, og deres relasjoner i bærekraftig utvikling, samt rutiner, metoder og verktøy som kjennetegner de ulike aktørene.
  • Byens fysiske utforming, og hvordan denne kan bidra til innovasjon som fremmer bærekraftig byutvikling og verdiskapning.
  • Strukturelle barrierer, og hvordan de kan brytes ned.

Arbeidet gjennomføres av Rambøll Management Consulting i tett samarbeid med DOGA, og baseres på relevant forskning og god praksis. For å høste erfaringer og kunnskap fra norske aktører, har fire kommuner blitt utvalgte som ambassadører for prosjektet: Narvik, Fredrikstad, Stavanger og Trondheim. Kommunene deltar på workshops som arrangeres i løpet av 2018.

I tillegg skal Rambøll gjennomføre individuelle intervjuer med relevante personer i kommunene, samt med andre sentrale drivere av byutviklingen. Formålet med intervjuene er å etablere en forståelse for ulike aktørers behov og perspektiver på innovasjon for bærekraftig byutvikling og verdiskapning; handlingsrom for å drive innovasjon, samarbeid og kontaktflater med andre aktører, samt eksisterende rammebetingelser.

Målet med prosjektet er å gjøre det lettere å arbeide strategisk med innovasjon som fremmer bærekraftig byutvikling for aktørene som er med og former byene.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.