Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Samtalepartnere

Reidun Vik

Reidun Vik

Co-founder og daglig leder Barnas Boligbyggere

Aina L. Hagen

Aina Landsverk Hagen

Seniorforsker ved AFI, OsloMet

Aslaug Tveit_Fotokreditering LEVA Urban Design

Aslaug Tveit

Daglig leder, LÉVA Urban Design AS

Gro Hanssen Sandkjær

Gro Hanssen Sandkjær

Forsker ved NIBR, OsloMet

Thorbjørn Barrett Sele Fotokreditering Ferd Eiendom.

Thorbjørn Barrett Sele

Prosjektdirektør, Ferd Eiendom AS

Om arrangementet

Arrangementet streames direkte, følg sendingen her:

Ombruk av bygg kan romme sosiale møteplasser som sårt trengs for å fremme sosial tilhørighet og stedsidentitet. For å sikre sosialt bærekraftig byutvikling bør byer ha en strategi for hvordan de systematisk kan aktivisere slike arealer for allmennheten, både i eksisterende bysituasjoner og i nye transformasjonsområder.

Gro Sandkjær Hanssen

Forsker ved NIBR, OsloMet

ByGlødsamtale #2

NB: Arrangementet er fullbooket. Det vil bli streamet og kan følges direkte på denne siden.

I ByGlødsamtale #2 er temaet samskaping. Aktørene som har vært involvert i prosjektet med Petersborghuset vil dele sine erfaringer og synspunkter. Kjernespørsmål vil være:

  • Hva kreves det av eiendomsutviklere, kommunen, sivilsamfunnet for å få dette til?
  • Hvordan ser de på samskapingssprosesser med ulike aktører i området underveis i prosessen?
  • Hvordan opplevde de lokale aktørene samarbeidet med eiendomsutvikler (og evt. kommune) – og kan erfaringene kan overføres til andre?
  • Hvilke utfordringer støtte de på og hvordan ble de løst?

Program

Innledning ved Reidun Vik, Barnas Boligbyggere

I panelet:
Thorbjørn Barrett Sele, prosjektdirektør, Ferd Eiendom AS
Aslaug Tveit, daglig leder, LÉVA Urban Design AS 
Gro Sandkjær Hansen, forsker, NIBR/OsloMet

Moderator:
Forsker Aina Landsverk Hagen, seniorforsker, AIF/OsloMet

Arrangementet er gratis og det blir enkel servering. Det blir også bli mulighet for en omvisning i Petersborghuset. Velkommen!

Hva er ByGlød?

For å nå bærekraftsmålene er det essensielt at vi finner nye måter å jobbe på, med mer utprøving, medvirkning og samhandling i by- og stedutviklingsprosesser. Flere og andre aktører må involveres for å skape framtidens løsninger.  DOGA startet derfor "ByGlød" i 2019 – en serie på tre panelsamtaler med sosial bærekraft som tema.

Samtalene inngår som del av et kunnskapsgrunnlag i DOGAs videre arbeid med inkluderende, sosial og innovativ stedsutvikling. By- og regionforsknings-instituttet NIBR/OsloMet følgeforsker samtaleserien.

ByGlødsamtale #1 handlet om medvirkning. Se samtalen her.

Petersborghuset

Petersborghuset på Ensjø i Oslo har blitt til gjennom en utstrakt samskapende prosess.

Utgangspunktet for Petersborghuset er at Ferd Eiendom så at det var behov for ytterligere møteplasser i det nye nabolaget. De ønsket å bidra til å styrke bomiljøet i området, og idéen om å bruke den gamle villaen til Tiedemanns Tobakksfabrikk som et "nabolagshus" for området dukket opp.

Prosessen bak Petersborghuset kan brukes som et eksempel på en ny og bærekraftig driftsmodell for en flerfunksjonell og lokal møteplass. Idéen er at også andre eiendomsutviklere kan inkorporere ulike type lokale møteplasser i en tidligfase i sine fremtidige utviklings- og byggeprosjekter, og at de kan benytte en lignende utviklings- og driftsmodell.

Les også: — Alt for mange offentlige bygg i Oslo står tomme mens behovet for møteplasser øker

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.