Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Påmelding

Ønsker du å motta informasjon fra DOGA i fremtiden? Gi oss beskjed under.

Ja, jeg vil motta det følgende:
Jeg vil ha informasjon om:

Om arrangementet

Norges nye fengsel i Halden er blitt verdenskjent for sin arkitektur, og nå står vi foran en storstilt nybygging av fengsler. Hvordan blir erfaringene fra Halden videreført?

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) i samarbeid med DOGA ønsker velkommen til lansering av boken Prison, architecture and humans og paneldebatt. Boken behandler fengselsarkitektur og hvordan den kan studeres: 

 • Hvordan blir begreper som humanisme, verdighet og solidaritet oversatt til fengselsarkitektur?
 • Hvilke ideologier og ideer kommer til uttrykk i fengsler til ulike tider og på ulike steder? 
 • Hva betyr bevegelser i fengselslandskap? 
 • Hva er utside og innside av et fengsel? 
 • Hva har et lunsjbord å gjøre med fengselsarkitektur? 
 • Hvordan erfarer innsatte fengselsmaterialitet? 

Dette er sentrale spørsmål i tekstene som presenteres i denne antologien.

Boka er et resultat av samarbeid mellom arkitekter og forskere i Italia, Norge og Sverige. Den tilbyr nye tilnærminger til studier av fengselsarkitektur og pønologisk forskning gjennom sitt fokus på fengselsdesign, fengselsartefakter, fengselshverdagsliv og innesperrede kropper.

Program

08.30: Enkel frokost
09.00: Velkommen ved Alf Howlid, DOGA
09.05: Opplesning fra Jens Bjørneboe - Den onde hyrde
09.10: Bokredaktørene Berit Johnsen og Elisabeth Fransson har ordet
09.15: Bokomtale: Prof. Em. Hedda Giertsen
09.40: Panel, tema: Hvilke forventninger har vi til fengselsbygg anno 2018?

Paneldeltakere:

 • Institutt for kriminologi, UiO: Hedda Giertsen
 • Kriminalomsorgsdirektoratet/Ullersmo: Ole Johnny Rydland
 • Norsk fengselstjenestemannsforbund: Asle Aase
 • Statsbygg: Stein Erik Laeskogen
 • Arkitektfirmaet Dark: Eivind Bjørndalen
 • hlm arkitektur: Gudrun Molden

Oppsummering ved forskningsleder Berit Johnsen, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter. 

Ordstyrer er avdelingsdirektør i KRUS, Andreas Skulberg.

11.00: Slutt