CoReflection – refleksjoner om tjenestedesign, metoder og innovasjon i helse

Velkommen til CoReflection 2022 – stedet for deg som er interessert i tjenestedesign, innovasjon og helse. Konferansen er en unik mulighet til å høre om tjenestedesign i helse fra ulike perspektiver: Her møtes offentlige helsetjenester, designbyråer, tjenesteleverandører, forsknings -og utviklingsmiljøer, og frivilligheten – og vi får høre, diskutere og reflektere om tjenestedesign, metoder og innovasjoner i helse.

Illustrasjon
Hvor

DOGA | Hausmanns gate 16

Dato
2. juni 2022
Tid
Kl. 9.00 - 16.00
Pris
600 kr (studentpris 200 kr)

DOGA er partner i CCSDI-nettverket (Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation) som fokuserer på helse, innovasjon og tjenestedesign. Etter flere års arbeid, skal nettverket holde sin avsluttende konferanse i Hallen på DOGA.

Påmelding og mer info

Konferansen er aktuell for alle som er interessert i tjenestedesign, innovasjon og helse, og er en unik mulighet til å høre om tjenestedesign i helse fra ulike perspektiver.

Du kan melde deg på her:

https://ccsdi.hoopla.no/sales/coreflection2022

Mer info om Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation finner du her: https://www.ccsdi.no

Program

 • 08.30: Registering, kaffe/te
 • 09.00: Åpning av konferansen. Anita Das, avdeling helse, SINTEF Digital og Marikken Høiseth, Institutt for design, NTNU
 • 09:15: CoRefleksjon i samskapende prosesser. Marikken Høiseth, Institutt for design, NTNU, Liz Sanders, Ohio State University USA/MakeTools inc. og Victoria Ahmadi, Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU
 • 10.15: Pause
 • 10.30: Involvering og samskaping. Jonathan Romm, Halogen/AHO, Janne Lianen, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU og Giulia Bazoli, Designit
 • 12.00: Lunsj & creative spaces
 • 13.15: Verdien av design i helse. Kristian Onarheim, Helse Midt-Norge, Lene Godager Kaas, PwC, Christer Jensen, Helse Møre og Romsdal og Heidi Wang, NOEN as
 • 14.15: Pause
 • 14.45: Visualisering i praksis. Jonas Aasheim, Nice Design as, Silje Bøthun, avdeling helse, SINTEF Digital og Inger Stokke, sykehuset i Kristiansund
 • 15.40: CoReflection
 • 16.00: Takk for denne gang!

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.