Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Meld deg på Facebook-arrangementet

Du møter disse

Erik Aasheim

Konferansier

Øystein Berge

Seniorrådgiver COWI

Roar Svenning

Utvikler Bygda 2.0

Bjørnar Johnsen

Arkitekt

Aisha Naz Bhatti

Senterpartiet

Frank J. Jenssen

Stortingsrepresentant Høyre (Kommunal- og forvaltningskomiteen)

Streaming fra klokken 17.00

Lavere oljepris, mange utenfor arbeidslivet og en aldrende befolkning er noe av det som utfordrer velferdsstaten. Det betyr at vi både må finne nye måter å skape verdier på, samtidig som vi må prioritere hardere hvordan vi skal bruke knappere offentlige ressurser. Hvor ligger redningen og hvem skal ta regningen?

  • Ligger løsningene i byene med sterke innovasjonsmiljø, og hvordan henter vi ut hele potensialet for å skape nye arbeidsplasser her? Hvilken rolle kan bygda spille?
  • I år bruker staten 40 milliarder kr på den brede distriktspolitikken – hvor lenge har vi råd til å opprettholde den distriktspolitikken vi har i dag? Er det mer bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsomt at vi bor i by?
  • Hvordan kan god arkitektur og by- og stedsutvikling bidra til dette?
  • Den 29. mai skal den nye stortingsmeldingen om «Bærekraftige byar og sterke distrikt» behandles i Stortinget. Hvor godt treffer denne?

Dette arrangementet er en del av arkitekturbransjens debattserie mot valget 2017. Det er et samarbeid mellom DOGA, NAL (Norske arkitekters landsforbund), NIL (Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening) og Arkitektbedriftene for å få løftet arkitektur og byutvikling på den politiske agendaen, og for å synliggjøre fagenes viktighet for en bærekraftig omstilling av Norge.

Første debatt «Kan vi stole på at utbyggere løser boligmarkedets utfordringer?» kan du se her.

Neste debatt «Er smarte byer dumme?» vil være 14. juni. Debattanter annonseres fortløpende på Facebook.

Arrangementet streames.