Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Kalender

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Påmelding

Vennligst fyll inn alle felter så vi kan sende deg en faktura. Påmeldingen er bindende. Avmelding må skje skriftlig til post@doga.no innen en uke før arrangementet. Blir du likevel forhindret kan en kollega ta din plass. 

Ønsker du å motta informasjon fra DOGA i fremtiden? Gi oss beskjed under.

Ja, jeg vil motta det følgende:
Jeg vil ha informasjon om:

Om kurset

FNs bærekraftmål og Paris-avtalen er internasjonale rammeverk og målsettinger som byr på mange muligheter. Hvordan forholder næringslivet, offentlig sektor og design- og arkitekturbransjen  seg til dette? Hvilke muligheter gir det?

Vi ser på:

 • FNs bærekraftmål, innhold og relevans til kursdeltakerne.
 • Bærekraftsprinsipper, sirkulær økonomi og øko-design.
 • Naturen som læremester og inspirasjon gjennom tidene. Vi trekker fram visdom og kunnskap fra tidligere generasjoner og kulturer som kilde til nye ideer.
 • Ledende bedrifter innen bærekraft i dag
 • Hvordan vi finner fokus for eget arbeid – metoder for personlig engasjement og avdekking av ressurser i egen virksomhet.

Som kursdeltaker vil du få innføring i metoder for å kartlegge egne verdikjeder og synliggjøre hva som er viktige ressurser og mål i din organisasjon. Du blir utfordret til å oppdage nye sammenhenger både internt og eksternt. Dette gir grunnlag for å bruke bærekraftmålene som verktøy til å utnytte egne muligheter, utvikle interessante forretningsområder og designstrategier for en god designbrief.

Kurset byr også på en gjesteforelesning ved Mark Irvine, Executive Communication Manager i DNV GL. Mark vil gi en kort introduksjon til DNV Global's The Spaceship Earth-rapport. Rapporten er en prognose for hvordan vi ligger an til å nå de 17 bærekraftsmålene. Mark vil forklare hvordan vi kan forstå sammenhengen mellom de ulike målene og gi et rammeverk for prioritering.  Han har med seg eksempler fra praktisk gjennomføring i design og arkitektur, som energi i bygg, og ser på trender og eksempler fra ledende aktører.

Med utgangspunkt i ditt foretak, gir kurset deg som beslutningstaker eller designer inspirasjon og bakgrunn til å utvikle en designbrief med mål om bærekraftige løsninger. Programmet leder mot en «action plan», tuftet på visjon og målsettinger for den enkelte deltaker og aktuelt handlingsrom.

Kurset varer fra kl. 09.00 til 17.00 begge dager.

Deltakerne får tilbud om en oppfølgingssamtale over telefon ca. tre måneder etter kurset, for hjelp til løse tråder og fremdrift. Om ønskelig kan man da inngå avtale om videre individuell rådgivning.

FNs bærekraftmål

FNs nye bærekraftmål er en sensasjon i global sammenheng. Det er første gang i verdenshistorien at så mange land er enige om en felles satsing for en bedre verden for alle. I dag har 193 land signert. Paris-avtalen er en juridisk bindende avtale som Norge har signert sammen med til nå, 160 land. Avtalen underbygger menneskerettighetene og alle bærekraftmålene, samtidig som den fokuserer spesifikt på klimagassutslipp og reduksjon for å ivareta 1,5-grader-målet.

De 17 bærekraftmålene sees i sammenheng med kjent designmetodikk innen produkt/tjenester/systemer, som verktøy for å skape endring. Vi bruker også det utviklede kompasset for arbeid med bærekraftmålene: sdgcompass.org.

Kurset blir tematisk tilpasset deltakernes virksomhet. Kursdeltakerne får en digital arbeidsbok som brukes i kurset. Dette gjør det lett å presentere egne resultater og kursinnhold for kollegaer og kunder i ettertid.

Kjersti Kviseth og Kristin Støren Wigum sitter ved et bord og ser ned på et ark med lapper med symboler for FNs bærekraftsmål plassert utover med streker imellom.
Kjersti Kviseth og Kristin Støren WIgum

Fasilitatorer

Kjersti Kviseth er Life Cycler og leder av 2025 Design. Hun er utdannet produktdesigner og har jobbet med bærekraft og sirkulær tankegang i 25 år. Kjersti har vært rådgiver for en rekke prosjekter med mål om bærekraftig strategi og gjennomføring i praksis. Som første miljøsjef i HÅG la hun premissene for bedriftens suksessfulle miljøsatsing. Kjersti har mange års erfaring innen sportsindustrien, tekstiler og internasjonalt nettverk for bærekraftig ullproduksjon. Noen samarbeidspartnere er Greater than A, Jordan, Cradle to Cradle og Sustainable apparel coalition.

Se Kjerstis foredrag på Framtanker-konferansen i 2016

Kristin Støren Wigum leder Gaia Trondheim og er del av Gaia Arkitekter. Kristin arbeider som industridesigner (PhD) og forsker i dette nettverket. Hun har 12 års erfaring med systemorientert design og implementering. Det inkluderer produkter og tjenester tuftet på bærekraftprinsipper og sterk brukermedvirkning. Prosjektene spenner fra nye materialkretsløp til moderne bokollektiv og livsglede på sykehjem som sertifiseringsordning. Noen samarbeidspartnere er Helen & Hard, Stiftelsen Livsglede for Eldre, AVIA Technology, og offentlig sektor.

Les oslomanifesto.orgs Q&A med Kristin.

Mark Irvine
Mark Irvine, Executive Communication Manager i DNV GL.

Gjesteforeleser

Mark Irvine er Executive Communications Manager i DNV GL Norge. Han har mer enn 20 års erfaring med kommunikasjon og strategi fra ledende selskaper i Sør-Afrika, Storbritannia og Norge. Han har bade en Master of business administration og høyere utdanning innen arkitektur. I DNV GL er han blant annet ansvarlig for the Future of Spaceship Earth og Energy Transition Outlook (2017) – den første av en planlagt årlig rapport hvor DNV GL forutser omfang, tempo og implikasjonene av den kommende energitransisjonen fra fossilt til fornybar energi.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Jannicke Hølen
  Seniorrådgiver design
  +47 90 56 29 09
  jh@doga.no