Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Påmelding

Ønsker du å motta informasjon fra DOGA i fremtiden? Gi oss beskjed under.

Ja, jeg vil motta det følgende:
Jeg vil ha informasjon om:

Program

Det er mye som står på innovasjonsagendaen i Helse-Norge for tiden:

  • Pasienten settes i sentrum for tjenesten. Pasient- og pårørenderollen styrkes, vi skal ta ansvar for egen helse og co-produsere tjenesten.
  • Tjenestene skal bli både bedre og mer effektive. Da må de organiseres på nye måter og med nye samarbeid. Samhandlingsinnovasjon er "the new black". 
  • Digitalisering går på tvers av all innovasjon

Designkompetanse bidrar på ulike områder i helseinnovasjon; produkt, interaksjon, tjeneste og – stadig oftere – strategi, fremsyn og politikkutforming.

Direkte fra DOGA

Prekonferansen overføres direkte her og på DOGAs YouTube-kanal.

Plenum: Hvor er vi?

12.30–13.40: Velkommen v/Benedicte Wildhagen, seniorrådgiver design i DOGA og Marianne Støren Berg, Innovation Manager ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Innovasjonsrebeller som vet hva de driver med
Helsesektorens innovasjonsbehov og erfaring med design v/Inger Anette Finrud, seniorrådgiver e-Helsedirektoratet

Fra et designbyrås perspektiv
Hvor beveger designbransjen seg i helsesektoren og hvilke vekstmuligheter ser de fremover, i Norge og internasjonalt? v/Lillian Olsen, daglig leder for Halogen

Design i fremtiden – hvilke kompetansebehov har helsesektoren?
v/Marianne Støren Berg, Innovation Manager, AHO

Innovasjonspartnerskap: Erfaringer, utfordringer og muligheter 
v/Riche Vestby, helse- og velferdsansvarlig, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) 

Hvilke finansieringsmuligheter finnes for forskning og innovasjon?
v/Anila Nauni, Ph.d. seniorrådgiver, Forskningsrådet

Innovasjon Norges fokus på mulighetsområdet
v/Hans Eirik Melandsø, satsingsansvarlig helse og velferd, Innovasjon Norge

13.40–14.00: Pause med forfriskninger

Workshop: Hvor vil vi?

Kl. 14.00–15.00: Vi deler oss i fire studioer for å diskutere de ulike områdene der design har en rolle i helseinnovasjon. 

Studio 1: Medisinskteknisk utstyr, hjelpemidler og velferdsteknologi (produktdesign) 

Studio 2: Applikasjoner, tjenester, velferdsteknologi og hjemmesykehus  (interaksjonsdesign) 

Studio 3: Forløp, hjemmetjenester, tjenester på tvers av helse og andre offentlige tjenester (tjenestedesign)

Studio 4: Strategi, teste nye reformer, visjoner, utforske muligheter (design i politikkutforming og fremtidens helse/strategi)

Kl. 15.15–16.00: Rapport fra studioene og refleksjoner

Vi håper å bli klokere, få bedre oversikt, bli inspirert og dra hjem med noen ambisjoner som vi kan ta videre i fellesskap med designbransjen og helsesektoren.

Bakgrunn

DOGA starter nå en helsesatsing og vil gjerne utfordres av designbransjen for å være en nyttig støtte for bransjens ambisjoner i helsesektoren. DOGA har gjennom de siste ti årene bidratt til å stimulere til bruk av design i helsektoren gjennom programmene Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) og StimuLab og er en pådriver for brukerorientert innovasjon.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har lenge samarbeidet med helsesektoren, med en særlig satsing på tjenestedesign. AHO er blant annet forskningspartner i et langsiktig forskningsprosjekt innen tjenestedesign i helse og omsorg ledet av Senter for fremtidig helse

EHiN er en nasjonal konferanse om e-helse i Norge som ble arrangert første gang i 2014. Årets konferanse går av stabelen 13.–14. november i Oslo Spektrum. Her deltar DOGA med en egen sesjon om design og helse

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.