Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om D-box

Arrangementet streames direkte, følg sendingen her:

D-box skal gjennom designtenkning og brukerfokus bidra til å transformere offentlige tjenester og videreutvikle velferdsnasjonen Norge til et smart, bærekraftig og inkluderende samfunn.

Arrangementet streames direkte, følg sendingen her >>

Gjennom tverrfaglige samarbeid skal senteret bevege seg utenfor boksen, og undersøke og lære av nye tverrfaglige kompetanser.

D-box skal også utvikle, dele kunnskap og tilby kurs og etterutdanning som dekker nye behov for omstilling i offentlig sektor fremover. Dette vil også svare ut en del av de målene som er satt blant annet i den kommende Stortingsmeldingen for offentlig innovasjon.

D-box ønsker en åpen og involverende prosess for utvikling av senterets faglige innhold og aktiviteter. Denne prosessen starter høsten 2020 i tett samspill med målgruppene.

Økte forventninger

I Norge og i andre land, står vi overfor nye utfordringer og muligheter når det gjelder innovasjon og bærekraftig fornyelse av offentlige tjenester. Brukersentrert innovasjon i offentlig sektor krever tverrfaglighet, nye arbeidsmåter og samarbeidsformer, samt kulturendring for å lykkes. Så langt er det varierende kunnskap om, og dokumentasjon av effekten av nye arbeidsmåter.

Norge i front

Norge ligger i dag helt i front når det gjelder bruk av design som prosessdriver. Utviklingen har vært betydelig, blant annet på grunn av et velfungerende samarbeid på tvers av sektorer og fagfelt.

Både AHO og DOGA har siden begynnelsen av 2000-tallet vært pådrivere for dette pionerarbeidet. BI har gjennom de siste 20 årene utforsket nye modeller for verdidrevne partnerskap mellom akademia og offentlig sektor og myndigheter. BI har lang erfaring med skreddersydde kompetanseformater og tverrfaglige utdanninger med brukere og borgere i sentrum.

Dette arbeidet har nå resultert i et nasjonalt senter for tjenesteinnovasjon i offentlig sektor, og vi ønsker velkommen til lansering mandag 22. juni kl. 12.00–13.00.

Program

  • Velkommen ved konferansier Ted Matthews, leder for tjenestedesign, AHO
  • Innledning ved Tor Inge Hjemdal, adm. direktør DOGA.   
  • Fremtidens offentlige sektor – hva er behovet? Paul Chaffey, statssekretær for distrikts- og digitaliseringsministeren
  • Verdidrevne partnerskap, Amir Sasson, prorektor – Innovation and Outreach, Handelshøyskolen BI
  • Strategic design in public sector, Dan Hill, Director of Strategic Design at Vinnova 
  • D-box inviterer til samarbeid – bli med oss videre,  Rachel Troye, prorektor og leder for Institutt for design, AHO
  • Q&A og oppsummering

Lanseringen gjennomføres som webinar og vil direkteoverføres.
De påmeldte får tilsendt nødvending informasjon om pålogging og lenke til møtet.  

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.