Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Kalender

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Påmelding

Ønsker du å motta informasjon fra DOGA i fremtiden? Gi oss beskjed under.

Ja, jeg vil motta:
Jeg vil ha informasjon om:

Om seminaret

Våre byer og kommuner står foran mange store og komplekse utfordringer som krever nye, bærekraftige løsninger. På et ettermiddagsseminar den 7. februar vil DOGA utforske koblingen mellom byutvikling og innovasjon for verdiskaping, og hvordan man kan legge til rette for slike innovasjonsprosesser.

Arrangementet er spesielt relevant for private og offentlige byutviklingsaktører, men er åpent for alle. Det er begrenset med plasser, så husk å melde deg på. 

Foredragsholdere

Jarmo Eskelinen, Chief Innovation and Technology Officer fra Future Cities Catapult i London, forteller om strategisk innovasjonsledelse og hvordan byer kan ta en lederposisjon i innovasjonsarbeidet. Eskelinen presenterer også sitt syn på hvordan teknologi og data kan brukes i løsninger som fremmer bærekraftig byutvikling.

Christine Olofsson, bærekraftssjef for Älvstranden Utveckling, presenterer det strategiske innovasjonsarbeidet for bærekraft i Älvstaden i Göteborg, ett av Nordens største byutviklingsprosjekter.

Michael Troelsen, prosjektleder for Byens udvikling og vækst, Aarhus kommune, snakker om hvordan innovative miljøer spiller sammen med det fysiske rom, de er i, og hvordan Aarhus kommune jobber med å skape bymiljøer som fremmer verdiskapning.

Program

12.30-13.00 Kaffe/te og registrering

13.00-13.05 
Velkommen

13.05-13.15 
Presentasjon av DOGA-prosjektet Strategiske innovasjonsprosesser for bærekraftig byutvikling og verdiskapning
Kristian Dyrkorn, Rambøll Management Consulting

13.15-13.45 Innovation governance and the opportunities in technology and open data
Jarmo Eskelinen, Chief Innovation and Technology Officer, Future Cities Catapult, City of London

13.45-14.00
 Felles diskusjon

14.00-14.30 Strategisk innovasjonsarbeid i Älvstaden, 
ett av Nordens største byutviklingsprosjekter
Christine Olofsson, bærekraftssjef for Älvstranden Utveckling, Göteborgs stad

14.30-14.45
 Felles diskusjon

14.45-15.15
 Kaffe/te og scones

15.15-15.45
 Samspillet mellom innovasjon, fysisk bymiljø og liveability
Michael Troelsen, prosjektleder for Byens udvikling og vækst, Aarhus kommune

15.45-16.00
 Felles diskusjon

Takk for i dag!

Byen som innovasjonsplattform

Seminaret er en del av prosjektet «Byen som innovasjonsplattform», hvor DOGA ønsker å finne ut mer om sammenhengen mellom innovasjon og bærekraftig byutvikling. Prosjektet skal blant annet utforske følgende problemstillinger:

 • Koblingen mellom innovasjon og bærekraftig byutvikling som fremmer verdiskapning, og hvordan man leder en bærekraftig omstilling av en by.
 • Sentrale innovasjonsaktører, og deres relasjoner i bærekraftig utvikling, samt rutiner, metoder og verktøy som kjennetegner de ulike aktørene.
 • Byens fysiske utforming, og hvordan denne kan bidra til innovasjon som fremmer bærekraftig byutvikling og verdiskapning.
 • Strukturelle barrierer, og hvordan de kan brytes ned.

Arbeidet gjennomføres av Rambøll Management Consulting i tett samarbeid med DOGA, og baseres på relevant forskning og god praksis. For å høste erfaringer og kunnskap fra norske aktører, har fire kommuner blitt utvalgte som ambassadører for prosjektet: Narvik, Fredrikstad, Stavanger og Trondheim. Kommunene deltar på workshops som arrangeres i løpet av 2018.

I tillegg skal Rambøll gjennomføre individuelle intervjuer med relevante personer i kommunene, samt med andre sentrale drivere av byutviklingen. Formålet med intervjuene er å etablere en forståelse for ulike aktørers behov og perspektiver på innovasjon for bærekraftig byutvikling og verdiskapning; handlingsrom for å drive innovasjon, samarbeid og kontaktflater med andre aktører, samt eksisterende rammebetingelser. 

Målet med prosjektet er å gjøre det lettere å arbeide strategisk med innovasjon som fremmer bærekraftig byutvikling for aktørene som er med og former byene.  

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Siri Holmboe Høibo
  Rådgiver arkitektur
  (+47) 93 48 15 37
  shh@doga.no