Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Innovasjonsprisen

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Alle innsendte forslag som oppfyller kriteriene for Innovasjonsprisen for universell utforming vil bli juryert. Juryen vil kåre en vinner i hver kategori og én hovedvinner blant kategorivinnerne.

Nominasjon 

 • Alle kan foreslå kandidater til prisen gjennom et nettbasert skjema. Frist for innlevering av forslag til kandidater var 12. mai. 
 • Prosjektledelsen i Design og arkitektur Norge har sammen med fagpersoner definert kriterier for kvalifisering og juryering. Les mer om kriteriene for prisen.

Jury

Jury, juryleder og varemedlemmer består av fagpersoner som har solid kompetanse og erfaring innen de ulike kategoriene. Juryen skal sammen vurdere og kåre vinnerne av Innovasjonsprisen for universell utforming innenfor de åtte kategoriene.

Juryeringsprosess

Juryeringen foregår i to runder, hvor juryen vil evaluere alle de innsendte løsningene som møter kravene for prisen, og deretter velge ut en vinner innen hver kategori. Til slutt kårer juryen én hovedvinner.

Om nødvendig vil juryen utføre en befaring, dette gjelder særskilt i kategoriene arkitektur, landskapsarkitektur, og transport, men kan i visse tilfeller også omfatte tjenestedesign.

Slik vekter juryen krav til innovasjon og universell utforming i prosjektene:

Skjønnsmessig lik vekt på universell utforming og nyskaping
Ved vurdering legges det lik vekt på universell utforming og nyskaping. I tillegg vil juryen med sin faglige tyngde vurdere alle kandidater skjønnsmessig ut i fra et helhetlig kvalitetsperspektiv.  

Hovedløsninger, ikke spesialløsninger for enkeltgrupper
Ved vurdering benyttes denne definisjonen av universell utforming. Formuleringen presiserer at det er hovedløsninger som skal kunne brukes av alle. Løsninger eller prosjekter som rettes mot enkeltgrupper som for eksempel hjelpemidler vil ikke kvalifisere i denne sammenheng.

Offentliggjøring

Kategorivinnere vil bli offentliggjort i september 2017, og hovedvinneren på en egen prisseremoni på DOGA 17. oktober.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Onny Eikhaug
  Programansvarlig Design for alle
  (+47) 99 29 25 00
  oe@doga.no
 • Victoria Høisæther
  Rådgiver Innovasjon for alle
  +47 97 72 32 14
  vh@doga.no