Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Utleie

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

På DOGA Arena ønsker vi å samle relevante aktører, legge til rette for å eksperimentere og ikke minst bidra til læring.

Her kan du:

 • Leie lokaler til blant annet møter, konferanser og workshops. Les mer om utleie her
 • Delta på arrangementer og kurs hvor du lærer mer om design og arkitektur. Se oversikt i vår kalender
 • Få inspirasjon til eksperimentering og prosesser basert på design- og arkitekturmetodikk. 
 • Treffe ditt nettverk. På entréplan kan du bruke vårt resepsjonsområde til et møte eller en samtale, eller besøke kafeen Funky Fresh Foods 

DOGA Arena og fagene design og arkitektur

DOGA Arena er en møteplass for alle som jobber med design og arkitektur, har behov for design og arkitekturfagene i sitt utviklingsarbeid – eller rett og slett er nysgjerrige og ønsker å vite mer om fagene og deres betydning for utviklingen av vårt samfunn.

Design- og arkitekturfagene er viktige brikker og har noen særtrekk som gjør at de egner seg godt for innovasjon og omstilling av samfunnet. Prosjekter som inkluderer design og arkitektur er ofte tverrfaglige og inkluderer flere fag og profesjoner. Foruten tverrfaglighet kjennetegnes prosjektene ved at de er ofte

 • tar utgangspunkt i brukeren eller innbyggerens perspektiv
 • er visuelle og formgir løsninger
 • søker etter helheter og har en «holistisk» tilnærming

Kom til DOGA Arena og bli inspirert! 

Dame som tegner med tusj på ark på veggen. Visualisering. Designprosess.
En av fagenes styrker er evnen til å visualisere løsninger. Foto: Sverre Chr. Jarild

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Torgeir Nordahl Hæreid
  Arrangementsansvarlig
  +47 92 66 66 31
  utleie@doga.no