Ung gutt og eldre mann peker oppover

Disse 20 norske nyskapingsprosjektene skal dele på 8,5 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Nyheter

DIP-mottakere 2020

Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frida van der Drift Breivik, Frøya Thue og Tor Inge Hjemdal.

Hele 190 bedrifter og organisasjoner har søkt om til sammen 110 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) i år. – Både kvaliteten og kvantiteten tar pusten fra en, sier Tor Inge Hjemdal i DOGA.

Nyheter

Disse 20 nyskapingsprosjektene deler på 8,5 millioner kroner

Ullevål sykehus
Kvinne plukker blomster foran klimavennlige boliger.

Disse 18 norske nyskapingsprosjektene skal dele på 8,5 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Nyheter

DIP-mottakere 2019

Creative idea, Inspiration, New idea and Innovation concept with Crumpled Paper light bulb on white background.
Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frida van der Drift Breivik, Frøya Thue og Tor Inge Hjemdal.

DIP gir støtte til designdrevne innovasjonsprosjekter i idefasen. Siden 2009 har vi delt ut 80 millioner til 205 forskjellige prosjekter.

Informasjon

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

For å få støtte gjennom DIP er det viktig at søknaden oppfyller disse kriteriene for tildeling.

Informasjon

Tildelingskriterier for DIP

Gjennom DIP kan du få støtte til å gjennomføre idéfasen av en innovasjons-prosess. Forutsetningen er at designere er med helt fra starten av.

Informasjon

Alt du lurer på om Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Designdrevet innovasjon innebærer å la kundenes eller brukernes meninger, ønsker og behov styre idéfasen av innovasjonsprosjekter. Kunnskapen om brukerne blir gjort om til forretningsmuligheter gjennom idéskisser, prototyper og løsningsbeskrivelser.

Informasjon

Metoden for designdrevet innovasjon

Bilde av mann bak et bord som bruker en kvern. Oppi kvernen og på bordet ligger forskjellig plastmateriale.

Hvis bedriften din har fått midler gjennom Designdrevet innovasjonsprogram og prosjektet er ferdig, må sluttrapport og regnskapsrapport leveres.

Informasjon

Det du behøver å vite når DIP-prosjektet skal ferdigstilles

DOGA i store, fysiske bokstaver med mennesker vandrende rundt.

Innovasjonsprosjekter som spenner mellom digitalisering og bærekraft til turisme, storbyutvikling og lokalavisjournalistikk er blant året mottakere av midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Nyheter

DIP-mottakere 2018

Nano drone i bruk på øvelse i Østfold. Vekten er 18 gram.

Flir / Halogen

Dette er de 15 nyskapingsprosjektene som ble tildelt totalt 7,5 millioner kroner i midler fra Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) i 2017.

Nyheter

DIP-mottakere 2017

Bilde av merder eller mærer med snøkledde fjell i bakgrunnen

DOGA bevilget i 2006 7,5 millioner kroner til 16 norske innovasjonsprosjekter. Her er prosjektene som nådde helt frem.

Nyheter

DIP-mottakere 2016

Vindmøller i havet utenfor København, Danmark.