Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

-Som juryleder har det vært inspirerende å bli bedre kjent med mange av de gode ideene og selskapene som finnes i Norge. Konkurransen var tøff, og Zaptec utfylte kriteriene på en imponerende måte, sier Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Hun har ledet en jury med representanter fra samarbeidspartnerne Norges forskningsråd, DOGA, Ferd, Abelia og Virke, samt Avinor.

Fem regionale vinnere ble valgt ut i fra en helhetlig vurdering av bærekraft basert på økonomi-, miljø- og samfunnseffekter. Det er også gjort en vurdering av bedriftenes innovasjonsgrad, gjennomføringsevne og evne til å formidle sitt produkts egenskaper og potensiale. 

Zaptec får nå verdifull profilering gjennom både samarbeidspartnerne, Oslo Lufthavn og lokal og nasjonal presse.

Torsdag 11. januar kl. 11 får Zaptec overlevert prisen av Kari Holmefjord Vervik, regional direktør i Innovasjon Norge, administrerende direktør i Næringsforeningen Harald Minge, samt lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen.

Avinor er opptatt av å legge til rette for regional verdiskaping.

- Avinors samfunnsoppdrag er å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner, og med et bidra til å koble mennesker til muligheter. Våre lufthavner binder Norge sammen, og Norge sammen med verden. Slik legger vi til rette for verdiskaping i hele landet. Gjennom Made in Norway har vi ønsket å løfte fram alle dem som griper muligheten og skaper verdiene vi lever av, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Pedersen.

Kontaktinformasjon

Joakim Moe

Senior rådgiver og produsent Medvind eventbyrå

Prosjektansvar på vegne av Avinor, avvikler overrekkelsen

Tlf: 928 10 101

 

Fredrik Lima fra Zaptec

949 81 056

fl@Zaptec.com

 

Lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen

952 62 276

leif.lorentzen@avinor.no

 

Reg.dir. Kari Holmefjord Vervik i Innovasjon Norge

Telefon:+4795858545

Mobil:+4795858545

Kari.Holmefjord.Vervik@innovasjonnorge.no

 

Adm.dir Harald Minge i Næringsforeningen

Tlf: 911 98 569

 

Ikke til stede:

Simen Teigre

CEO, Zaptec

+47 98 28 98 43

simen@zaptec.com

 

Info om Zaptec:

https://madeinnorway.avinor.no/bidrag/28

https://www.zaptec.com/no/