Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Vi inviterer derfor bransjen til å dele sin beste prosjekter med oss. Casene skal inspirere, vise bredden i fagene og illustrere hvordan design og arkitektur kan skape verdi. 

Hva ser vi etter?

I forbindelse med en kartlegging av verdien av design, ser vi nå spesielt etter prosjekter fra designbransjen der design har skapt verdi. 

Dette kan være prosjekter der design for eksempel skaper brukervennlige løsninger, økt kundetilfredshet, differensiering fra konkurrenter, styrking av merkevare, mer bærekraftig produksjon eller økonomiske resultater som økt salg eller bedre bunnlinje. Dette kan også være interne verdier i virksomheten som økt medarbeidertilfredshet, forenkling av interne prosesser, bedre internkommunikasjon eller verdiøkning i endringsprosesser.

Utover dette inviterer vi både design- og arkitekturbransjen til å sende oss caser som viser hvordan fagene bidrar til å skape verdier. 

DOGA er del av regjeringens virkemiddelapparat som skal bidra til økt innovasjon. Vårt mål er at norsk næringsliv og offentlig sektor skal ta i bruk design- og arkitekturkompetanse for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og dermed være bedre rustet for omstilling. 

Vi ønsker derfor caser som underbygger dette. Det er spesielt interessant å vise tverrfaglige prosjekter der designere og arkitekter har jobbet sammen, men dette er ikke et krav. 

Hva må du sende inn til oss?

  • En tekst om prosjektet på mellom 1500 og 3000 tegn (eks. mellomrom)
  • Minst tre høyoppløselige bilder i liggende format og minst 2000 px bredde som vi kan bruke på DOGA.no. Husk å oppgi hvem som skal krediteres. 

I teksten ønsker vi at dere har med informasjon om: 

  • Bakgrunnen eller formålet med prosjektet – hvilke utfordringer skulle løses?
  • Designprosessen og hvordan utøvere og oppdragsgiver har jobbet sammen.
  • Resultater og verdier, enten det er økonomiske, sosiale eller miljømessige. Resultatet må komme tydelig frem og dokumenter gjerne med tall der det er relevant eller mulig.
  • Relevante lenker til byrå, oppdragsgiver eller prosjekt
  • Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse

Eksponering og spredning

Å publisere deres prosjekter på DOGA.no viser at deres byrå eller kontor ønsker å bidra til omstilling, innovasjon og nyskaping. Det viser også for andre byråer at dere er villige til å dele kunnskap fra prosjekter.

DOGA vil aldri ta æren for innsendte bidrag. Alle byråer og kontorer vil krediteres og vil bli lenket til i artikkelen.

Vi gir ikke kompensasjon for innsendte bidrag, men gjennom eksponering og spredning av innholdet i DOGAs kanaler, er målet at dere som innsendere skal føle at dere når ut til en større målgruppe. 

Vil du bidra?

Ta kontakt med Line Aandal Røijen på lar@doga.no

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: