Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

BRUKERSENTRERT

Designdrevet innovasjon, også kalt design thinking, er en brukersentrert måte å jobbe med innovasjon og utvikling på.

TREFFSIKKERT

Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer får man mer treffsikre løsninger som reduserer risiko.

TVERRFAGLIG

Vanetenkning og utdaterte ideer utfordres ved at tverrfaglige team kobler teknologi og virksomhetsforståelse med designerens verktøykasse.

LØNNSOMT

Omfattende undersøkelser har vist at denne måten å tenke og jobbe på kan gi store gevinster.

– Det lokale næringslivet står foran store økonomiske utfordringer akkurat nå. Da er det ekstra viktig å satse på den fremtidige verdiskapingen som Norge skal leve av i mange år fremover. Vi sitter på en pott på 8,5 millioner kroner til støtte for innovasjonsprosjekter. Min oppfordring til private virksomheter er denne: Søk om støtte nå, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Les om prosjektene som mottok DIP-midler i 2019 her >>

Gir bedre produkter og tjenester

Hvert år deler DOGA sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet ut midler gjennom DIP, som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet.

– Pengene skal brukes til å støtte den kritiske idéutviklingsfasen, et område som ellers ofte blir forsømt i nyskapingsprosjekter. Hensikten bak programmet er å få flere norske virksomheter til å prøve ut et innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk. En forutsetning for å få støtte er at designere er med fra dag én i prosjektet, sier Hjemdal.

Hva er designdrevet innovasjon? >>

Han mener designdrevede prosjekter øker sannsynligheten for å komme fram til bedre og mer treffsikre produkter, tjenester og konsepter, noe vil føre til reell verdiskaping og økt konkurransekraft for norsk næringsliv.

På tvers av bransjer

Designdrevet innovasjon er relevant for de fleste bransjer. DIP har tidligere støttet prosjekter innen blant annet  bygg og anlegghelse og velferdmaritim og offshorematproduksjonreiseliv og transport.

Fristen for å søke om DIP-midler er 1. juni 2020, og tildelingen skjer allerede i august.

Søk om DIP-midler her >>

 

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.