Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Europan er en åpen arkitektkonkurranse som arrangeres annethvert år. Byer og kommuner fra hele Europa stiller med tomter og problemstillinger som arkitekter kan levere løsningsforslag til. 

Årets konkurranse er den 16. i rekken, og temaet denne gang er  «Levende byer» og setter søkelyset på bærekraftig by- og stedsutvikling og samspillet mellom naturen og det menneskeskapte.

Verktøy for by- og stedsutvikling

Arkitekter fra hele Europa kan konkurrere om oppdragene. I Europan 15 vant for eksempel det italienske arkitektkontoret Space Travellers konkurransen om å utvikle kommunesenteret Rødberg i Nore og Uvdal til et attraktivt sted både for fastboende og hyttefolket.

I år er fire norske kommuner valgt ut til å delta i Europan: Haugesund, Levanger, Nesodden og Ringerike. 

– Vi har valgt ut kommuner som viser at de har en spesiell motivasjon for å delta i Europan. Kommunenes representanter har lagt ned et stort arbeid for å forberede seg til konkurransen, og vi er stolte over at kommunene har valgt den åpne internasjonale arkitektkonkurransen som verktøy for by- og stedsutvikling, sier Tone Berge arkitekt og daglig leder i Europan Norge.

Kreative, energiske og inspirerende

Flere norske kommuner vært med i Europan i årenes løp, og en av årets kommuner, Haugesund, var også med i 2011. Prosjektet den gang var å utvikle området Flotmyr i sentrum av byen, et prosjekt som de i 2020 fikk Bolig- og byplanprisen for. 

– Vi har stor tillit til Europan-konkurransen og de innovative og talentfulle deltakerne. Vi er virkelig takknemlig for alle de kreative, energiske og inspirerende ideene Europan har brakt til Haugesund. I Europan 11 ledet smarte konsepter til en innovativ prosess innad i kommunen og til en fruktbar plan for Haugesund sentrum, sier Arne Christian Mohn, ordfører i Haugesund kommune.

I år stiller Haugesund med sitt neste store byutviklingsprosjekt på Risøy hvor infrastruktur, økologi og inkludering er sentralt. Les om prosjektet her. 

Ulike steder, ulike utfordringer

De tre andre kommunene stiller med prosjekter basert på sine særegne utfordringer, ønsker og visjoner. 

Ringerike kommune ønsker ideer til hvordan de kan skape et bærekraftig nabolag med urbant landbruk og inkluderende boformer, mens Nesodden vil ha hjelp til å utvikle tettstedet Fagerstrand på naturens premisser. Og i Levanger ønsker kommunen hjelp til å finne ut hvordan unike historiske omgivelser og fredede trehus kan være motor og ressurs i stedsutviklingen.

Fakta om Europan

  • Europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. Målet med konkurransen er innovasjon innen arkitekturfaget og å gi unge arkitekter oppdrag.
  • I styret for Europan Norge sitter representanter fra Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, Bergen Arkitekthøgskole, DOGA, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Norske Arkitekters Landsforbund. Sekretariatet drives av arkitektkontoret Kaleidoscope Nordic.
  • Europan Norge ble grunnlagt i 2003 av Cornelius Brekke.
  • Konkurransen arrangeres hvert andre år.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: