Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

DOGA utlyser et oppdrag om å utarbeide en kunnskapsrapport om metoden Urban living-labs i byutviklingssammenheng. Living-labs handler i grove trekk om å ta forskningen ut av laboratoriet og inn i den virkelige verden. Ideer og tiltak testes ut i på et avgrenset geografisk område i samarbeid med privat næringsliv, offentlige myndigheter og innbyggere. Urban living-labs handler om å eksperimentere mer før man tar beslutninger, for å lære hva som fungerer og ikke.

I forbindelse med at vi ønsker å bygge smartere byer, ser vi også behov for å jobbe sammen på nye måter for å oppnå nettopp det. Smarte byer anvender stadig oftere elementer fra Urban living-labs, men trenger mer kunnskap om hva som skal til for å lykkes.

Kunnskapsrapporten skal handle om bruk, organisering, sentrale drivere og effekter av urban living-labs i Norge og Europa knyttet til byutviklingsprosesser.

Vi ønsker fortrinnsvis mer kunnskap om

  • byutvikling som er tett knyttet opp til kunnskapsmiljøer i området
  • utvikling hvor testing er en viktig del av arbeidet
  • prosesser hvor utstrakt tverrfaglig samarbeid mellom privat næringsliv, offentlige myndighet og innbyggere er sentralt

Tror du at din bedrift eller organisasjon kan løse dette oppdraget for oss, ta kontakt med Karoline Birkeli-Gauss for et mer utfyllende konkurransegrunnlag. Frist for innlevering av tilbud er 5. desember 2016.

Last ned utlysningen

Vi ser frem til å høre fra dere!

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: