Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Gnist er særlig rettet mot distriktskommuner. Programmet tilrettelegger for å ta i bruk nye samarbeidsmodeller, designdrevet innovasjon og innbyggerinvolvering som verktøy. Dette for å styrke kommunenes arbeid med smart og bærekraftig steds- og næringsutvikling – med utgangspunkt i lokale forutsetninger og behov.

– Det at vi fikk så mange søknader bekrefter at det er en stor interesse blant landets kommuner for å utforske nye måter å jobbe på for å bygge fremtidens attraktive lokalsamfunn, sier prosjektleder Malin Kock Hansen i DOGA.

Tre søkere går videre

Av de mottatte søknadene vil tre kommuner bli plukket ut til del to av programmet. I samarbeid med fylkeskommuner, innbyggere og næringslivsaktører vil det bli lagt til rette for en prosess som skal bidra til utviklingen av innovative og langsiktige løsninger på de utvalgte kommunene sine utfordringer.

Juryen møtes den 12. januar 2021, og består av følgende personer:

  • Mona Handeland, Distriktssenteret
  • Sølve Fauskevåg, Innovasjon Norge
  • Anne Romsaas, KS
  • Tina Rebecca Hov-Gylthe, Forskningsrådet
  • Randi Torvik, Siva
  • Elisabeth Smith, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)
  • Siri Holmboe Høibo, DOGA

I tillegg til innovasjonsprogrammet inneholder Gnist også en kompetansebyggingsdel. Den ble gjennomført i november 2020 og bestod av tre digitale workshoper.

Hva er Gnist?

Gnist er et nytt innovasjonsprogram for kommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive og bærekraftige. Programmet er særlig rettet mot distriktskommuner, men er åpent for alle kommuner som er opptatt av å bygge attraktive lokalsamfunn.

Gnist er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge, Distriktssenteret, KS, Innovasjon Norge, Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Loft4, Growlab og Urban Space Lab.

Viktige byggesteiner er erfaringene fra den tidligere innovasjonskonkurransen med pilotkommunene Utsira og Krødsherad, og Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, som vil fungere som en metode og et rammeverk for utviklingsarbeidet.

Videre tar Gnist utgangspunkt i eksisterende forskning som bekrefter at den proaktive, entreprenørielle kommunen som kobler steds- og næringsutvikling i strategier og arbeidsmåter, er en sentral kraft for samfunnsutvikling. Målet er at Gnist-programmet skal bli et fast konsept hvor nye kommuner og utfordringer blir plukket ut hvert år.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: