Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Gnist er særlig rettet mot distriktskommuner. Programmet tilrettelegger for å ta i bruk nye samarbeidsmodeller, designdrevet innovasjon og innbyggerinvolvering som verktøy. Dette for å styrke kommunenes arbeid med smart og bærekraftig steds- og næringsutvikling – med utgangspunkt i lokale forutsetninger og behov.

– Det at vi fikk så mange søknader bekrefter at det er en stor interesse blant landets kommuner for å utforske nye måter å jobbe på for å bygge fremtidens attraktive lokalsamfunn, sier prosjektleder Malin Kock Hansen i DOGA.

Tre søkere går videre

Av de mottatte søknadene vil tre kommuner bli plukket ut til del to av programmet. I samarbeid med fylkeskommuner, innbyggere og næringslivsaktører vil det bli lagt til rette for en prosess som skal bidra til utviklingen av innovative og langsiktige løsninger på de utvalgte kommunene sine utfordringer.

Juryen møtes den 12. januar 2021, og består av følgende personer:

  • Mona Handeland, Distriktssenteret
  • Sølve Fauskevåg, Innovasjon Norge
  • Anne Romsaas, KS
  • Tina Rebecca Hov-Gylthe, Forskningsrådet
  • Randi Torvik, Siva
  • Elisabeth Smith, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)
  • Siri Holmboe Høibo, DOGA

I tillegg til innovasjonsprogrammet inneholder Gnist også en kompetansebyggingsdel. Den ble gjennomført i november 2020 og bestod av tre digitale workshoper.

Hva er Gnist?

Gnist-programmet er initiert av DOGA og Nordic Edge, i samarbeid med Distriktssenteret, Husbanken, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Forskningsrådet og Siva. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret og fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.