Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

StimuLab har som mål å fange opp prosjekter og problemstillinger i det offentlige som «faller mellom flere stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet. DOGA og Direktoratet for forvaltning og ikt, Difi, samarbeider om ordningen.

– Vi vil støtte virksomheter som våger å tenke nytt og teste ut nye måter å jobbe på. Derfor har regjeringen tildelt ti millioner kroner i 2018 til statlige virksomheter og kommuner som vil innovere i offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding etter at Difi og DOGA hadde presentert prosjektene onsdag 30. mai.

I årets første runde har StimuLab fordelt 6,2 millioner av potten på ti millioner kroner.  Prosjektene som er valgt ut var i sterk konkurranse med 26 andre statlige og kommunale innovasjonsprosjekter. 2018s første mottakere er de som best svarte på kriteriene, og representerer en bredde i tematikk og utfordringer de skal løse.

- Dette er viktige og samfunnsnyttige prosjekter. De vil nå få støtte til å ta i bruk innovative metoder for å utvikle helhetlige tjenester som er bra for brukerne, og som gir effektiv ressursbruk i forvaltningen.

Monica Mæland

kommunal- og moderniseringsminister

Representanter fra NAV og Skedsmo kommune presenterte innovasjonsprosjektet for bedre digitale økonomisk informasjon for Monica Mæland, Difi og DOGA.
Representanter fra NAV og Skedsmo kommune presenterte innovasjonsprosjektet for bedre digital økonomisk informasjon for statsråd Monica Mæland, Difi og DOGA. Fra venstre: Benedicte Wildhagen, seniorrådgiver i DOGA, Torbjørn Pedersen, digitaliseringsdirektør i Skedsmo kommune, Sissel Kristin Hoel seniorrådgiver i Difi og leder av StimuLab, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, Håvard Wiik, avdelingsdirektør i Skedsmo kommune, og Linda Marie Skalde, prosjektleder hos NAV Skedsmo.
Foto: Ukjent

De fire prosjektene som nå har mottatt støtte er:

  • Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skal sammen med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og Nasjonalbiblioteket utvikle et felles system for produksjon, lagring, gjenfinning, tilgjengeliggjøring og formidling av kunnskapsdokumenter i forvaltningen. Les mer om prosjektet.
  • Nittedal kommune ønsker reduksjon av bilbruk og økning av miljøvennlig transport innenfor kommunegrensen, og vil gjennom et offentlig/privat-samarbeid etablere et fleksibelt og alternativt transporttilbud for innbyggerne. Les mer om prosjektet.
  • Nav Skedsmo vil sammen med Brønnøysundregistrene og Skedsmo kommune utvikle en digital løsning som gir brukerne enkel oversikt og tilgang til egen økonomisk informasjon. Prosjektet ønsker også å se på muligheten for å koble ulike hjelpetiltak opp mot en ny digital løsning. Les mer om prosjektet.
  • Fjell, Sund og Øygarden skal slå seg sammen til nye Øygarden kommune og vil bruke denne muligheten til å utforske hvordan de kan samordne tjenester til utsatte barn og unge og deres pårørende. Les mer om prosjektet.

Resten av årets totale støttebeløp, 3,8 millioner kroner, skal StimuLab fordele etter en ny søknadsrunde over sommeren.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.