Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Våren 2019 vedtok Oslo kommune en strategi for utvikling av Oslo som kunnskapshovedstad. Et viktig tiltak i strategien var å etablere innovasjonsdistrikter, og i mars 2019 ble Oslo Science City etablert. Oslo Science City ligger i tilknytning til Universitetet i Oslo og Forskningsparken, og strekker seg geografisk fra Marienlyst til Gaustad og Ullevål. Her finner vi noen av Norges største og viktigste kunnskapsorganisasjoner, som Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst, Forskningsparken og SINTEF.

Hvordan skape innovasjonskultur og byliv

For å øke forståelsen for hva som må til for å realisere ambisjonen om å bli et av verdens fremste innovasjonsdistrikter skal Oslo Science City høsten 2020 gjennomføre en tverrfaglig mulighetsstudie. De vil blant annet utforske muligheter og utfordringer fra brukernes perspektiv fram mot tre framtidshorisonter: 2025, 2035 og 2045.

Hvordan vil det være å være innbygger eller besøkende i fremtidens innovasjonsdistrikt? Hvordan bygges innovasjonskultur og byliv parallelt og kontinuerlig over mange år? Hvilke rom, møtesteder, tjenester og systemer er det innbyggere og brukere vil møte og oppleve som en del av områdets byliv og innovasjonskultur?

Designere og arkitekter velkomne til å søke

Oslo Science City tar i bruk ny, tverrfaglig kunnskap og innovative metoder når de skal utvikle Norges første innovasjonsdistrikt, og dette ligger til grunn for mulighetsstudien som nå skal gjennomføres.

– Oslo Science City skal utvikles over tid, og vi vil for eksempel ta i bruk designtenkning i utviklingen av fremtidsbilder for området. Vi har utviklet oppdraget i nært faglig samarbeid med blant andre DOGA og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og ønsker alle relevante fagmiljøer velkomne til å delta i konkurransen, sier administrerende direktør i Oslo Science City Christine Wergeland Sørbye.

Christine Wergeland Sørbye er administrerende direktør i Oslo Science City.

Dialogkonferanse 3. juni

Oslo Science City inviterer til en digital dialogkonferanse 3. juni der de vil presentere innovasjonsdistriktet, potensialet for utvikling og mer utførlig informere om hva som er målet med mulighetsstudien. 

– I disse koronatider er det ekstra gledelig med ambisiøse oppdrag til bransjene våre. Denne type prosjekter er ikke noe én leverandør kan løse alene, så det blir interessant å se om det også her oppstår nye tverrfaglige samarbeid, som svarer på utfordringer man så langt ikke har klart å løse hver for seg. Det har vi sett flere gode eksempler på i forbindelse med StimuLab-ordningen, sier seniorrådgiver for design i DOGA, Benedicte Wildhagen.

StimuLab er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet og DOGA, som skal gi skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen.

Registrering og påmelding gjøres på e-post til: espen.skistad@uke.oslo.kommune.no

Eventuelle spørsmål om dialogkonferansen og påmeldingen kan rettes til samme epostadresse.   

Påmeldingsfrist til dialogkonferansen: Fredag 29. mai 2020   

Les mer om Oslo Science City

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Benedicte Wildhagen
    Benedicte Wildhagen
    Seniorrådgiver design | Satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon