Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Søk UDs reisetilskudd >>

Det er flere måter å nå ut til det internasjonale markedet på. Her møter du noen av dem som har fått UDs reisetilskudd under pandemien – kanskje du kan få noen tips til hva du kan søke om støtte til?

Kampanjen via sosiale medier ga oss verdifull kunnskap og erfaring for videre etablering og ga oss innpass i butikker i München, Køln og Berlin

Sgurd Kihl, markedssjef Bogbi

Målrettet markedsføring via sosiale medier 

Bogbi er en norsk bedrift som produserer lastesykler i rustfritt stålMerkevaren er fremdeles ung, og de ønsker å etablere seg som en ledende produsent av høykvalitets transportløsninger i Berlin og München, to byer med offensiv sykkelpolitikk.  

I andre søknadsrunde fikk de støtte til målrettede digitale markedsføringstiltak for å nå kjernemarkedet i Tyskland. Støtten gikk til å oversette tekster, identifisere målgrupper og utforme kampanjen på tysk.

 Kampanjen ga oss masse verdifull kunnskap og erfaring for videre etablering og ga oss innpass i butikker i München, Køln og Berlin, sier markedssjef Sigurd Kihl.  

Bildet viser tre menn med hver sin lastesykkel
Teamet bak Bogbi (fra høyre): Johannes Hegdahl, designsjef, Eduardo Moreno, daglig leder og Sigurd Kihl, markedssjef.
Foto: Thomas Isak Johansen

Fra norsk til mandarin 

Arkitektkontoret Blakstad Hafner hadde behov for å utbedre  sin egen nettside både teknisk og innholdsmessig for å nå et internasjonalt marked. De er blant annet involvert i flere  arkitektkonkurranser og prosjekter i Kina, Brasil og Saudi-Arabia. I tredje runde fikk kontoret støtte til oversettelser, blant annet til mandarin. 

Nye digitale plattformer for salg, opplæring og promotering 

Tom Wood er et veletablert norsk smykke- og klesmerke. Da koronaen stengte grensene måtte de permittere
store deler av staben og tenke nytt for ikke å tape terreng i viktige markeder som Japan, Storbritannia og Frankrike.

De så behovet for å investere i to digitale plattformer – en sesongbasert kolleksjonspresentasjon for innkjøpere og presse og et opplæringsverktøy for forhandlere og selgere.  

– Begge plattformene har blitt godt mottatt, både internt av salgs- og presseteamet som jobber utad og trenger mye informasjon, og hos butikkansatte over hele verden og innkjøperne vi har kolleksjonsmøter med. Vi har også fått inn de fleste ordrer av høst/vinter-kolleksjonen 2021 digitalt, sier Mona Jensen, grunnlegger av Tom Wood.

For å lykkes under koronaen har det vært viktig å ha en god digital rigg, nok kolleksjoner og lokale showrooms i toneangivende storbyer

Mona Jensen, grunnlegger av Tom Wood

I tillegg til å styrke sitt digitale univers, har det også vært avgjørende med lokal og fysisk tilstedeværelse i innsalgsperioden av sesongens kolleksjon. Tom Wood fikk støtte til begge deler fra Stikk-ordningen i 2020.

– For å lykkes under koronaen har det vært viktig å ha en god digital rigg, nok kolleksjoner og lokale showrooms i toneangivende storbyer, sier Mona Jensen.

Søk om midler til digitale prosjekter 

Retningslinjene for UDs reisetilskudd for designere og arkitekter er midlertidig endret. Du kan søke om støtte til følgende digitale prosjekter: 

  • Forberedelse til digital utstilling/show – foto, film, grafisk presentasjon, oversettelse
  • Deltakeravgift på digitale utstillinger
  • Kampanjer på sosiale medier
  • Støtte til egenpresentasjoner på nett, egen nettside mot internasjonalt publikum

– De nye retningslinjene stiller litt andre krav både til søkerne, og til utvalget som behandler søknadene. Jeg vil derfor oppfordre deg som søker til å være tydelig på hva støtten skal brukes til, hvilken internasjonal målgruppe du retter deg mot og hva du ønsker å oppnå med prosjektet. Da får utvalget et godt grunnlag å vurdere søknadene på, sier Hjemdal.

Han oppfordrer også søkerne til å levere et detaljert og oversiktlig budsjett.

Søk UDs reisetilskudd >>

Dersom du har søkt og fått Stikk-midler i tidligere, og arrangementet er utsatt eller avlyst, finner du mer informasjon om hvordan du skal forholde deg her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.