Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Global Growth Nordic Living Tyskland 2020/21 kan gi store muligheter for norske produsenter, og målet er vekst og økt eksport for design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri.

DOGAs overordnede mål for programmet er at bedriftene som deltar får økt eksport, og at de tilpasser seg EUs nye krav til sirkulærøkonomi.

Markedet etterspør norsk design, bærekraft, kvalitet, livsstil og verdier i større grad enn før. Norske produkter, produsenter og designere assosieres med disse begrepene. Innovasjon Norge og DOGA skal derfor gjennomføre et program som skal styrke og gi grunnlag for langsiktig eksportsatsing, og som kan lede til helt nye virkemidler for ferdigvareindustrien. Særlig oppfordrer vi bedrifter innenfor møbler og interiør samt sport & outdoor til å søke.

Bedriftene som deltar vil få oppfølging gjennom samlinger, en-til-en rådgivning, tilgang til bransjespesifikk mentoring og finansiell risikoavlastning for eksporttiltak. Programmet skal øke bedriftens kompetanse innen design- og merkevareledelse, internasjonal forretningsforståelse og styrke deres eksportsatsning. Vi vil også stimulere til økt bruk av norske råvarer i utvikling av ferdigvarer.

Les mer eller søk om å få delta >>

Bedriftene som deltar skal:

 • Redusere risiko og øke tempo for internasjonal satsing, der formålet er økt eksport 
 • Styrke bedriftens kommersialiseringsevne gjennom en sterkere internasjonal merkevare 
 • Forstå krefter som påvirker bedriftens globale verdikjeder, og hvordan håndtere disse 
 • Styrke grunnlaget for målrettet eksportarbeid gjennom innsikt om markeds- og kundebehov 
 • Øke kunnskap om strategisk bruk av design og hvordan skape gode kundeopplevelser 

Tyskland er en av Norges viktigste handelspartnere

Over 10 prosent av Norges fastlandseksport går til Tyskland. Tyskere verdsetter høy kvalitet og god design. Nordisk og skandinavisk design og livsstil opplever økt popularitet, og spesielt danske merker gjør det godt. Når det gjelder møbler importerer landet flere enn de eksporterer. I 2019 importerte Tyskland møbler for 18,7 milliarder euro.

Innovasjon Norge har kontorer i Hamburg og München. Deres rådgivere har kompetanse, erfaring og verdifulle lokale nettverk som hjelper deg med å utnytte markedsmulighetene og redusere din risiko for å tape tid og penger.

Er dette din bedrift?

Bedriftene som skal delta må ha motivasjon og evne til vekst. Deltakelse må være forankret i bedriftens toppledelse og styre for å kunne bidra til langsiktige resultater. Deltakere vil være eksportsjef, salg- og markedsansvarlig, daglig leder og/eller produktutviklingssjef.

Vi søker bedrifter som fortrinnsvis:

 • har bærekraftige løsninger, eller har ønske om å utvikle seg mer bærekraftig 
 • har verdiskaping, og gjerne produksjon, i Norge 
 • er etablert i internasjonale markeder  
 • ønsker vekst i eksisterende markeder og/eller etablering i nye markeder 
 • har erfaring med å jobbe med design i produktutvikling og i merkevarebygging 

Oppstart, påmelding og egenandel

Programmet starter oktober 2020, og fristen for påmelding er 14. september. Egenandelen pr. bedrift er 15 000 kroner. Kostnader til reise og opphold kommer i tillegg.

Kontaktpersoner Knut Bang (DOGA) og Tina Fraune (IN)

Les mer om programmet eller søk om å få delta >>

Om Global Growth Nordic Living

Programmet starter med introduksjonsprogrammet som skal tilføre kompetanse og modning. Det deltar 810 bedrifter med to deltakere fra hver bedrift. Oppbygging av introduksjonsdelen er etter Global Growth. Underveis vil deltakerne få tilgang på mentor/rådgiver, og markedsrådgiver fra Innovasjon Norge Tyskland. Det er mulig å søke finansiell risikoavlastningen i form av tilskudd underveis og etter introduksjonsprogrammet – etter behov.

 • Introduksjonsprogram med fellessamlinger i Norge og Tyskland
  Tilskudd allokeres til mentoring mot bedrifter som er valgt ut og som tas inn i et samlingsbasert program med hensikt å sikre bedriftenes gjennomføringsevne, forståelse og motivasjon til langsiktig arbeid for å sikre internasjonalisering og skape økt eksport.
 • Langsiktig eksportutvikling skreddersydd den enkelte bedrift
  Finansiell risikoavlastning vurderes på bakgrunn av bedriftens langsiktige eksportstrategi, ambisjonsnivå, profesjonalitet, lanseringsplaner og inntektsprognoser.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: