Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

– Utgangspunktet for suksess er å starte med brukerne, og få til en god brukerreise. Dette handler ikke om systemer, det handler om mennesker og om hvordan vi kan sørge for bedre tjenester til folk, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup under lanseringen av stortingsmeldingen.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup presenterte den nye stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor tirsdag 23. juni 2020. Stortingsmeldingen fremhever design som en sentral kompetanse for innovasjon.
Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet

Han påpeker at koronasituasjonen har gitt Norge et krasjkurs i innovasjon. Lærere og foreldre har måttet sette seg inn i nye digitale undervisningsverktøy. Helse- og omsorgssektoren må forholde seg til de mest omfattende smitteverntiltakene landet noen gang har sett. Arbeidstakere har vært nødt til å finne helt nye måter å jobbe og samarbeide på.

Utgangspunktet for suksess er å starte med brukerne, og få til en god brukerreise.

Nikolai Astrup

Kommunal- og moderniseringsminister

– Men innovasjon er ikke bare viktig i kriser, altså når vi omstille oss. Innovasjon er også viktig når vi vil oppnå noe mer, som enda bedre og mer skreddersydde tjenester til befolkningen, sier Astrup.

Kan lære av barneportal

Lokaldemokratiprosjektet Barnetråkk ble fremhevet som et eksempel på vellykket offentlig innovasjon under lanseringen av stortingsmeldingen. I 2014 lanserte DOGA en digital portal der skoleelever kan tegne inn skoleveien sin og merke positive og skumle steder i et kart. Kartet blir deretter brukt ved plan- og utviklingsarbeid lokalt, slik at barnas stemme blir hørt.

– Så langt har 59 prosent av landets kommuner – altså 210 kommuner – gjennomført Barnetråkk. Nå tar vi med oss erfaringene fra dette arbeidet inn i Folketråkk, en tilsvarende portal der innbyggere over hele landet kan si sin mening og danne grunnlaget for dialog, kunnskapsinnhenting og formidling i viktige planprosesser, sier prosjektansvarlig Ingerid Helsing Almaas i DOGA.

Trenger omstilling og fornyelse

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA, kaller stortingsmeldingen et viktig steg i riktig retning for tilretteleggingen av mer systematisk brukerorientert innovasjon i offentlig sektor.

At stortingsmeldingen fremhever design som en sentral kompetanse for innovasjon er både viktig og gledelig.

Tor Inge Hjemdal

Administrerende direktør, DOGA

– Offentlig sektor har et prekært behov for omstilling og fornyelse, samtidig som oppgavene som skal løses blir stadig mer sammensatte og komplekse. For å løse dem, må vi heve innovasjonskompetansen ytterligere og få gode krefter fra forskjellige etater og fagområder til å jobbe sammen. Designmetodikk og brukerinvolvering er helt sentralt, og bidrar blant annet til at det blir enklere å forstå både helheten og innbyggerne, og til at alle drar i samme retning. At stortingsmeldingen fremhever design som en sentral kompetanse for innovasjon er både viktig og gledelig, sier han.

Administrerende direktør ved DOGA, Tor Inge Hjemdal, smiler til kamerat.
Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, kaller stortingsmeldingen et viktig steg i riktig retning for tilretteleggingen av mer systematisk og brukerorientert innovasjon i offentlig sektor.
Foto: Eirik Evjen

Løser floker i samfunnet

De siste 10 årene har DOGA drevet pionérarbeid gjennom en rekke programmer og tiltak for å fremme brukerorientert nyskaping i Norge. Det siste i denne rekken, D-box – et samarbeid mellom DOGA, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Handelshøyskolen BI, får plass i den nye stortingsmeldingen. Et annet eksempel som trekkes frem, er StimuLab, som DOGA og Digitaliseringsdirektoratet står bak. StimuLab støtter brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen fra innbyggernes perspektiv.

– Ordningen stimulerer virksomheter til å samarbeide om å utforske, forstå og løse felles floker slik at de kan gjøre hverdagen enklere for innbyggerne og forvaltningen. Slik bidrar den til å øke innovasjonstakten og -kompetansen i offentlig sektor og skape gevinster for samfunnet, sier Hjemdal.

Han kaller StimuLab unik i internasjonal sammenheng. Siden 2016 er det delt ut 60 millioner kroner som uavkortet går til kjøp av design og annen kompetanse fra markedet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.