Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

– Som juryleder har det vært inspirerende å bli bedre kjent med mange av de gode ideene og selskapene som finnes i Norge. Konkurransen var tøff, og Protomore InnovasjonsLAB utfylte kriteriene på en imponerende måte, sier Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Hun har ledet en jury med representanter fra samarbeidspartnerne Norges forskningsråd, DOGA, Ferd, Abelia og Virke, samt Avinor.

Fem regionale vinnere ble valgt ut i fra en helhetlig vurdering av bærekraft basert på økonomi-, miljø- og samfunnseffekter. Det er også gjort en vurdering av bedriftenes innovasjonsgrad, gjennomføringsevne og evne til å formidle sitt produkts egenskaper og potensiale.

ProtoMore InnovasjonsLAB får nå verdifull profilering gjennom både samarbeidspartnerne, Oslo Lufthavn og lokal og nasjonal presse.

Onsdag 10. januar kl. 12:30 får selskapet overlevert prisen av ordfører Torgeir Dahl og lufthavnsjef John Offenberg, samt daglig leder Britt Flo fra Molde Næringsforum.

Avinor er opptatt av å legge til rette for regional verdiskaping.

– Avinors samfunnsoppdrag er å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner, og med et bidra til å koble mennesker til muligheter. Våre lufthavner binder Norge sammen, og Norge sammen med verden. Slik legger vi til rette for verdiskaping i hele landet. Gjennom Made in Norway har vi ønsket å løfte fram alle dem som griper muligheten og skaper verdiene vi lever av, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Pedersen.

Kontaktinformasjon

Joakim Moe Røisland, Senior rådgiver og produsent Medvind eventbyrå

Prosjektansvar på vegne av Avinor, avvikler overrekkelsen

Tlf: 928 10 101

 

Heidi Nakken

Kommunikasjonsansvarlig, Leder InnovasjonsLAB, Protomore

Mobil: 91854021

e-post: heidi@protomore.no

 

John Offenberg

Lufthavnsjef, Molde Lufthavn

Mobil: 911 63 145

e-post: john.offenberg@avinor.no

 

Torgeir Dahl

Ordfører, Molde

Tlf sentralbord: 71 11 10 00

Tlf direkte:        71 11 11 01

Mobil                 908 50 795   

E-post: torgeir.dahl@molde.kommune.no 

 

Britt Flo

Daglig leder, Molde Næringsforum

Mobil: 90 79 90 05

e-post: britt.flo@moldenf.no

 

Info om Protomore InnovasjonsLAB:

https://madeinnorway.avinor.no/bidrag/137

http://protomore.no/innsikt/protomore-innovasjonslab