Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Det er stor etterspørsel internasjonalt etter norsk design, arkitektur, film, musikk, billedkunst, kunsthåndverk, scenekunst og litteratur. Men, vi må bli bedre på å markedsføre oss og hevde oss i den internasjonale konkurransen. Dette er det NAAs kompetanseprogram skal bidra til.

En heldig designer eller arkitekt vil bli valgt ut til å delta i det nye programmet.

Hvorfor bør du søke?

Som deltager i programmet vil du få lære om internasjonalisering og eksport av eksperter på området. Du vil få innsikt i hvordan du skal lansere, formidle eller selge internasjonalt, og få tilgang på internasjonale nettverk.

Du vil også få økonomisk støtte på opp til 200 000 kroner til å gjennomføre et konkret eksportprosjekt i løpet av perioden programmet varer.

Det er lagt opp til fire samlinger, der hver samling har egne temaer:

  • Samling 1: Presentasjonsteknikk og historiefortelling
  • Samling 2: Markedskunnskap i kjente markeder og kunstfelt
  • Samling 3: Digitale muligheter og nye markeder
  • Samling 4: Internasjonale lanseringer og veien videre

Programmet starter opp i slutten av 2021 og vil gå ut 2022.

Hvem kan søke?

Programmet vil ha deltagere fra feltene musikk, scenekunst, litteratur, kunsthåndverk, billedkunst, film, og design og/eller arkitektur. 

For å kunne delta, må du allerede ha etablert en viss internasjonal etterspørsel og ha noen internasjonale samarbeidspartnere. Du må også ha klare eksportambisjoner. Vær også spesielt oppmerksom på at du ikke kan søke alene. Du må ha med deg en produsent eller oppdragsgiver, og søke sammen som et team.

 Teamet som står bak søknaden må

  • være kjent med feltet gjennom relevant erfaring og tidligere prosjekter.
  • ha en tydelig faglig profil og planer om internasjonal satsing
  • vise til et tydelig potensial og ambisjonsnivå
  • ha et prosjekt som er klart for internasjonal lansering
  • forplikte seg til å delta på samlinger, dele innsikt og kompetanse med de andre deltagerne i gruppen 
  • være registrert som en juridisk enhet i Brønnøysundregisteret

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden må være på engelsk, og inneholde prosjektbeskrivelse for et konkret prosjekt med planer for internasjonale aktiviteter og et budsjett innenfor en ramme på 200 000 kroner. Støtten kan brukes til å dekke kostnader som reiser, markedsføring, arrangementer, oversettelse, lansering, mentor, juridiske eller andre ressurser som kreves.. Prosjektet må kunne gjennomføres i den perioden programmet varer. 

Send søknad på engelsk (2-4 sider) til norwegianartsabroad( @) gmail.com.

En internasjonal jury vil foreta en utvelgelse i samarbeid med NAA. 

Deltagernes prosjekter vil promoteres gjennom filmer og SoMe-kampanjer som en del av programmet.

Har du flere spørsmål?

Ved spørsmål om programmet og søknaden, ta kontakt med NAA-organisasjon som jobber for ditt felt:

SØKNADSFRIST: 27. september 2021

Arrangør

Kompetanseprogrammet gjennomføres som pilotprosjekt av Norwegian Arts Abroad (NAA) i samarbeid med Utenriksdepartementet for å skape flere internasjonale muligheter for norsk kultur og kreative næringer etter pandemien.

NAA abestår av organsiasjonene Danse- og teatersentrum, Design og arkitektur Norge (DOGA), Music Norway, NORLA (Senter for norsk litteratur i utlandet), Norsk filminstitutt, Norwegian Crafts og Office for Contemporary Art Norway.